• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση: Αντισυνταγματική  κρατικοποίηση άμισθων υποθηκοφυλακείων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση

προς τους Υπουργούς

 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριο Σταύρο Κοντονή

και

Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Αντισυνταγματική  κρατικοποίηση άμισθων υποθηκοφυλακείων

                                                                    

                                                                                       Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017

 

Την έντονη αντίδραση των άμισθων υποθηκοφυλάκων, των νομικών αλλά και πλήθους πολιτών έχει προκαλέσει η από 28-9-2017 κρατικοποίηση 20 άμισθων υποθηκοφυλακείων (ΦΕΚ Α 142 και 143 της 28-9-2017), χωρίς να τηρηθούν τα προβλεπόμενα για διενέργεια διαγωνισμού κάλυψης των κενών θέσεων άμισθου υποθηκοφύλακα. 

 

Αντί για την προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Ν. 2993/2002, εντάχθηκαν στη μισθοδοσία του Δημοσίου ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι ιδιώτες υπάλληλοι των Άμισθων Υποθηκοφυλάκων, χωρίς καμία αξιολόγηση.

 

Ο τελευταίος διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων των κενών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων διενεργήθηκε το 2010 και από τότε στα περίπου 60 υποθηκοφυλακεία -μεταξύ των οποίων μεγάλα Υποθηκοφυλακεία της Αττικής, όπως της Ελευσίνας, του Ζωγράφου, της Ν. Ιωνίας, του Περιστερίου, των Αχαρνών, Κηφισιάς, Παπάγου κ.λ.π.-, όπου δεν έχει διοριστεί υποθηκοφύλακας, ασκούσαν και εξακολουθούν να ασκούν χρέη υποθηκοφύλακα αναπληρωτές συμβολαιογράφοι.

 

Με την κρατικοποίηση των Άμισθων αυτών Υποθηκοφυλακείων, δημοσιοϋπαλληλοποιούνται άτομα που είχαν εργασία, αντί να βρουν δουλειά νέοι άνθρωποι χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, αφού οι νέοι υποθηκοφύλακες θα λάμβαναν τις αμοιβές που σήμερα λαμβάνουν από τους συναλλασσομένους, αντί για τους υποθηκοφύλακες, οι αναπληρωτές συμβολαιογράφοι. Οι νέοι αυτοί υποθηκοφύλακες θα έλυναν σοβαρά προβλήματα σε «ακέφαλα» Υποθηκοφυλακεία, ενώ θα μεριμνούσαν και για την ομαλή μετάβαση στο σύστημα του Κτηματολογίου.

 

Η κρατικοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα τη στιγμή που νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης νομοθετικής πρότασης για τη συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίου σε ενιαίο φορέα.

 

Σύμφωνα με το από 4-10-2017 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, το κόστος των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων ενδέχεται έως και να διπλασιάζεται για το Δημόσιο, σε σχέση με το άμισθο καθεστώς των ιδιωτών («Αμίσθων») Υποθηκοφυλάκων, καθώς, όπως επισημαίνεται στο Δελτίο, με την επιλογή της εμμισθοποίησης ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με τουλάχιστον 2.347.644 ευρώ ετησίως. Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με τη μισθοδοσία 142 επιπλέον υπαλλήλων (40 ΠΕ, 94 ΔΕ- ΥΕ, 8 ΤΕ), από τους οποίους 115 έχουν ήδη τοποθετηθεί, δεν μπορεί να καλυφθεί από τα έσοδα των υποθηκοφυλακείων, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη υπό το άμισθο καθεστώς διατίθενται στο Δημόσιο και σε τρίτους

 

Η εμμισθοποίηση των 20 υποθηκοφυλακείων παραβιάζει τις διατάξεις του Συντάγματος τόσο περί επιλογής προσωπικού του Δημοσίου  (άρθρο 103 Σ), όσο και περί στελέχωσης των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων από δικαστικούς υπαλλήλους και μόνο (άρθρο 92 Σ). Ταυτόχρονα, προκαλεί ανασφάλεια δικαίου στις εμπράγματες συναλλαγές και αδικεί κατάφωρα τους χιλιάδες άνεργους νομικούς που θα μπορούσαν να προσληφθούν στις κενές θέσεις υποθηκοφυλάκων, αν διενεργείτο διαγωνισμός.

 

Οι κύριοι  Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

  • Για ποιο λόγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Ν. 2993/2002, αλλά κρατικοποίησε 20 άμισθα υποθηκοφυλακεία (ΦΕΚ Α 142 και 143 της 28-9-2017) και ενέταξε στην μισθοδοσία του Δημοσίου ιδιώτες υπαλλήλους των Άμισθων Υποθηκοφυλάκων, χωρίς αξιολόγηση;
  • Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στελέχωσε τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία με υπαλλήλους που δεν είναι δικαστικοί, παραβιάζοντας τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος;
  • Για ποιο λόγο ο τελευταίος διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων των κενών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων διενεργήθηκε το 2010, ενώ σε πολλά άμισθα Υποθηκοφυλακεία υπάρχουν πολλές κενές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν για την διευκόλυνση των εμπράγματων συναλλαγών;
  • Ποια η σκοπιμότητα της εμμισθοποίησης των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων, αφού το κόστος των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων για το Δημόσιο είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνο των Αμίσθων και επιβαρύνει σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό;
  • Πώς εξηγείται η εμμισθοποίηση των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων τη στιγμή που ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νομοπαρασκευαστική επιτροπή εκπονεί πρόταση για τη συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίου σε ενιαίο φορέα;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ