• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Photo Gallery

Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Η ανταπόκρισή σας ήταν συγκινητική. Σας ευχαριστώ θερμά. ΘΦ

Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Από την ομιλία μου για την Παιδεία και την Οικονομία, την Τετάρτη 31-10-2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 Από το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017
Από το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017
Από το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 201717
Από το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 201717
Από το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017
Από το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017
Από τα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου Σοφία Μπεφόν που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο,στις 16 Οκτωβρίου 2017
Από τα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου Σοφία Μπεφόν που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο,στις 16 Οκτωβρίου 2017
Από την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη ''Θράκη το Επόμενο Βήμα'' στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στις 25 Μαΐου 2016
Από την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη ''Θράκη το Επόμενο Βήμα'' στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στις 25 Μαΐου 2016
 Από την πανηγυρική δοξολογία για την πρώτη του νέου έτους στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερωνύμου,στις 3 Ιανουαρίου 2017
Από την πανηγυρική δοξολογία για την πρώτη του νέου έτους στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερωνύμου,στις 3 Ιανουαρίου 2017
Από το μνημόσυνο για τα 18 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή,στις 25 Απριλίου 2016.
Από το μνημόσυνο για τα 18 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή,στις 25 Απριλίου 2016.
Δέηση για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών ,με την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου,στις 31 Ιανουαρίου 2016.
Δέηση για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών ,με την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου,στις 31 Ιανουαρίου 2016.

Αρχείο Φωτογραφιών

Με νέα παιδιά της Καστοριάς ακούγοντας τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους,στις 16 Ιουνίου 2015.
Με νέα παιδιά της Καστοριάς ακούγοντας τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους,στις 16 Ιουνίου 2015.
Μαζί με τον τ.Βουλευτή Κέρκυρας κ. Στεφανο Γκίκα μπροστά στο μνημείο των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη,στις 28 Ιουλιου 2016.
Μαζί με τον τ.Βουλευτή Κέρκυρας κ. Στεφανο Γκίκα μπροστά στο μνημείο των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη,στις 28 Ιουλιου 2016.
Με τον Δήμαρχο Καρπενησίου Νικόλαο Σουλιώτη,στις 04 Μαΐου 2017.
Με τον Δήμαρχο Καρπενησίου Νικόλαο Σουλιώτη,στις 04 Μαΐου 2017.
Με μεγάλη χαρά επισκεφτήκαμε τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού ''Η αγκαλιά'',στις 28 Νοεμβρίου 2016.
Με μεγάλη χαρά επισκεφτήκαμε τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού ''Η αγκαλιά'',στις 28 Νοεμβρίου 2016.
Με τον Καθηγητή Θεοδόση Τασιό κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Ε.Κ.Π.Α,στις 16 Ιουνίου 2015.
Με τον Καθηγητή Θεοδόση Τασιό κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Ε.Κ.Π.Α,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από την εκδήλωση της Παγκρήτιας Ένωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,στις 17 Ιανουαρίου 2016.
Από την εκδήλωση της Παγκρήτιας Ένωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,στις 17 Ιανουαρίου 2016.
Με τον Πρόεδρο της Ν.Δ κ. Αντώνη Σαμαρά από την περιοδεία στη Λευκάδα,στις 16 Ιουνίου 2015.
Με τον Πρόεδρο της Ν.Δ κ. Αντώνη Σαμαρά από την περιοδεία στη Λευκάδα,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από την περιοδεία μου στην Πρέβεζα.Ενημερώνομαι από τους τοπικούς φορείς για τα θέματα που απασχολούν το Νομό ,στις 11 Ιουλίου 2016.
Από την περιοδεία μου στην Πρέβεζα.Ενημερώνομαι από τους τοπικούς φορείς για τα θέματα που απασχολούν το Νομό ,στις 11 Ιουλίου 2016.
Βραβεύοντας στο Μουσείο της Ακρόπολης το 4ο ΓΕΛ Βέροιας που διακρίθηκε στο Διαγωνισμό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με κινηματογραφική ταινία με τίτλο ''Το σχολείο που ζήσαμε'' ,στις 26 Νοεμβρίου 2016.
Βραβεύοντας στο Μουσείο της Ακρόπολης το 4ο ΓΕΛ Βέροιας που διακρίθηκε στο Διαγωνισμό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με κινηματογραφική ταινία με τίτλο ''Το σχολείο που ζήσαμε'' ,στις 26 Νοεμβρίου 2016.
Εγκαίνια της νέας Μονάδας Γυναικολογίας–Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,στις 09 Δεκεμβρίου 2015.
Εγκαίνια της νέας Μονάδας Γυναικολογίας–Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,στις 09 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδήλωση ΔΗΜ-ΤΟ  Παλαιού Φαλήρου,στις 08 Φεβρουαρίου 2016.
Εκδήλωση ΔΗΜ-ΤΟ Παλαιού Φαλήρου,στις 08 Φεβρουαρίου 2016.
Εκπροσωπόντας τον Πρόεδρο της ΝΔ στην τρισάγιο δέηση για τους αδικοχαμένους αστυνομικούς Νεκτάριο Σάββα και Γεώργιο Ανδριτσόπουλο,στις 17 Ιουνίου 2017.
Εκπροσωπόντας τον Πρόεδρο της ΝΔ στην τρισάγιο δέηση για τους αδικοχαμένους αστυνομικούς Νεκτάριο Σάββα και Γεώργιο Ανδριτσόπουλο,στις 17 Ιουνίου 2017.
Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας.Ξεναγήθηκα από τον Διευθυντή κ. Δημήτρη Χλεμέ στις εγκαταστάσεις,συζητήσαμε για το σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης ERASMUS+ που συντονίζει το σχολείου,στις 16 Ιουνίου 2015.
Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας.Ξεναγήθηκα από τον Διευθυντή κ. Δημήτρη Χλεμέ στις εγκαταστάσεις,συζητήσαμε για το σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης ERASMUS+ που συντονίζει το σχολείου,στις 16 Ιουνίου 2015.
Η ένωσις Σμυρναιων και το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Νέας Ιωνίας τίμησαν τη μνήμη Του Κωνσταντίνου Δεσμποτόπουλου στην κατάμεστη από κόσμο Μεγάλη Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, όπου εδώ και χρόνια στεγάζεται το Ιστορικό και Εθνολογικό,στις 17 Απριλίου 2016.
Η ένωσις Σμυρναιων και το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Νέας Ιωνίας τίμησαν τη μνήμη Του Κωνσταντίνου Δεσμποτόπουλου στην κατάμεστη από κόσμο Μεγάλη Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, όπου εδώ και χρόνια στεγάζεται το Ιστορικό και Εθνολογικό,στις 17 Απριλίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στην Αργολίδα με αφορμή τη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας.
Από την επίσκεψή μου στην Αργολίδα με αφορμή τη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας.
Από την επίσκεψή μου στο Γηροκομείο του Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι στο πλαίσιο δράσης της 2ης ΔΗΜ-ΤΟ,στις 08 Απριλίου 2017.
Από την επίσκεψή μου στο Γηροκομείο του Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι στο πλαίσιο δράσης της 2ης ΔΗΜ-ΤΟ,στις 08 Απριλίου 2017.
Από την κοπή της πίτας μας με φίλους του γραφείου μας στο Παγκράτι,στις 26 Ιανουαρίου 2016.
Από την κοπή της πίτας μας με φίλους του γραφείου μας στο Παγκράτι,στις 26 Ιανουαρίου 2016.
Θεόδωρος Φορτσάκης Theodore Fortsakis
Θεόδωρος Φορτσάκης Theodore Fortsakis
Από την αναγόρευση της Καθηγήτριας κας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ σε Επίτιμη Διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,στις 28 Νοεμβρίου 2014.
Από την αναγόρευση της Καθηγήτριας κας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ σε Επίτιμη Διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,στις 28 Νοεμβρίου 2014.
Από την εκφώνηση ομιλίας προς τιμήν της κυρίας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ,στις 28 Νοεμβρίου 2014.
Από την εκφώνηση ομιλίας προς τιμήν της κυρίας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ,στις 28 Νοεμβρίου 2014.
Κατάθεση στεφάνου στο Θέρισο,στις 12 Μαρτίου 2016.
Κατάθεση στεφάνου στο Θέρισο,στις 12 Μαρτίου 2016.
Κλείνοντας την προσυνδιάσκεψη της Ν.Δ στην Καστοριά,στις 16 Ιουνίου 2015.
Κλείνοντας την προσυνδιάσκεψη της Ν.Δ στην Καστοριά,στις 16 Ιουνίου 2015.
Μαζί με τον Βουλευτή της ΝΔ στο Κιλκίς και πρώην Υφυπουργό Παιδείας κ_ Γεώργιο Γεωργαντά στον Αγιασμό του 1ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς,στις 12 Σεπτεμβρίου 2016.
Μαζί με τον Βουλευτή της ΝΔ στο Κιλκίς και πρώην Υφυπουργό Παιδείας κ_ Γεώργιο Γεωργαντά στον Αγιασμό του 1ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς,στις 12 Σεπτεμβρίου 2016.
Από την κοπή της βασιλόπιτας της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων στη ΛΑΕΔ ,στις 30 Ιανουαρίου 2016.
Από την κοπή της βασιλόπιτας της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων στη ΛΑΕΔ ,στις 30 Ιανουαρίου 2016.
Πορεία κατάθεσης στεφάνου για τη Γενοκτονία των Αρμενίων,στις 23 Απριλίου 2017.
Πορεία κατάθεσης στεφάνου για τη Γενοκτονία των Αρμενίων,στις 23 Απριλίου 2017.
Ομιλία στην Πρέβεζα για την Συνταγματική Αναθεώρηση,στις 11 Ιουλίου 2016.
Ομιλία στην Πρέβεζα για την Συνταγματική Αναθεώρηση,στις 11 Ιουλίου 2016.
Παρουσίασα το βιβλίο του καθηγητή Γεωπολιτικής στη Σορβόννη I Γεωργίου – Στυλιανού Πρεβελάκη με τίτλο ''Ποιοι είμαστε;Η Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας'' στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στις 14 Απριλίου 2016.
Παρουσίασα το βιβλίο του καθηγητή Γεωπολιτικής στη Σορβόννη I Γεωργίου – Στυλιανού Πρεβελάκη με τίτλο ''Ποιοι είμαστε;Η Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας'' στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στις 14 Απριλίου 2016.
Από την εκδήλωση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ στο Κτίριο της Παλαιάς Βουλής με θέμα ''Το Προσφυγικό- Μεταναστευτικό'',στις  24 Ιανουαρίου 2016.
Από την εκδήλωση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ στο Κτίριο της Παλαιάς Βουλής με θέμα ''Το Προσφυγικό- Μεταναστευτικό'',στις 24 Ιανουαρίου 2016.
Προεδρέυων και εισηγητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου,στις 10 Ιουνίου 2017.
Προεδρέυων και εισηγητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου,στις 10 Ιουνίου 2017.
Από την εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας στο 3ο ΤΔ της ΝΔ στα Πετράλωνα,στις 21 Φεβρουαρίου 2016.
Από την εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας στο 3ο ΤΔ της ΝΔ στα Πετράλωνα,στις 21 Φεβρουαρίου 2016.
Από την εκδήλωση των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με θέμα
Από την εκδήλωση των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με θέμα "Η Αριστεία ως Αξία στη Σύγχρονη Ελλάδα'',στις 17 Φεβρουαρίου 2016.
Από τα εγκαίνια του 3ου Φεστιβάλ ''ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ - ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2017'', στο Ζάππειο ως εκπρόσωπος του Προέδρου ΝΔ Κ.Μητσοτάκη,στις 07 Απριλίου 2017.
Από τα εγκαίνια του 3ου Φεστιβάλ ''ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ - ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2017'', στο Ζάππειο ως εκπρόσωπος του Προέδρου ΝΔ Κ.Μητσοτάκη,στις 07 Απριλίου 2017.
Στη βράβευση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις ,Πίστη, και του Προέδρου του Γιάννη Φιλιππαίου,εκδήλωση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηνών, Βαγγέλη Ξυδέα ,στις 27 Ιανουαρίου 2017.
Στη βράβευση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις ,Πίστη, και του Προέδρου του Γιάννη Φιλιππαίου,εκδήλωση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηνών, Βαγγέλη Ξυδέα ,στις 27 Ιανουαρίου 2017.
Στη Λευκάδα συζητώντας με τα νέα παιδιά και ακούγοντας τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους,στις 16 Ιουνίου 2015.
Στη Λευκάδα συζητώντας με τα νέα παιδιά και ακούγοντας τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από την συνάντηση εργασίας με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,στις 11 Μαΐου 2017.
Από την συνάντηση εργασίας με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,στις 11 Μαΐου 2017.
Από την συνάντηση του Τομέα Οικονομικών στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ,στις 19 Ιουλίου 2017.
Από την συνάντηση του Τομέα Οικονομικών στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ,στις 19 Ιουλίου 2017.
Στη φωτογραφία με το τιμώμενο πρόσωπο Καθηγητή κ.Αυξέντιο Καλαγκό, την πρόεδρο του ιδρύματος Coeurs pour Tous Hellas κυρία .Άννα Γριμάνη και τις κυρίες Χριστίνα Κόκοτα και Nataliya Shatelen.
Στη φωτογραφία με το τιμώμενο πρόσωπο Καθηγητή κ.Αυξέντιο Καλαγκό, την πρόεδρο του ιδρύματος Coeurs pour Tous Hellas κυρία .Άννα Γριμάνη και τις κυρίες Χριστίνα Κόκοτα και Nataliya Shatelen.
Στην 3η Διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις με θέμα ''Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου'', όπου ανέλαβα την Προεδρία της Συνεδρίας Επίκαιρες θεσμικές και νομολογιακές εξελίξεις, στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Στην 3η Διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις με θέμα ''Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου'', όπου ανέλαβα την Προεδρία της Συνεδρίας Επίκαιρες θεσμικές και νομολογιακές εξελίξεις, στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Από την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη ''Θράκη το Επόμενο Βήμα'' στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στις 25 Μαΐου 2016.
Από την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη ''Θράκη το Επόμενο Βήμα'' στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στις 25 Μαΐου 2016.
Από την εκδήλωση έναρξης του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη συζήτηση με θέμα ''Σύγχρονοι προβληματισμοί για την παιδεία'', στις 17 Οκτωβρίου 2016.
Από την εκδήλωση έναρξης του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη συζήτηση με θέμα ''Σύγχρονοι προβληματισμοί για την παιδεία'', στις 17 Οκτωβρίου 2016.
Από την εκδήλωση με θέμα ''Αριστεία Πολύπλευρη διάσταση''.Στη φωτογραφία με τη Διευθυντή Ορχήστρας κα Ευγενία Μανωλίδου, την Πρόεδρο της ΔΗΜ-ΤΟ  Φιλοθέης - Ψυχικού κα Φαίνη Χατζηαθανασιάδου,στις 06 Ιουνίου 2016.
Από την εκδήλωση με θέμα ''Αριστεία Πολύπλευρη διάσταση''.Στη φωτογραφία με τη Διευθυντή Ορχήστρας κα Ευγενία Μανωλίδου, την Πρόεδρο της ΔΗΜ-ΤΟ Φιλοθέης - Ψυχικού κα Φαίνη Χατζηαθανασιάδου,στις 06 Ιουνίου 2016.
Στην Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, που διοργανώνει τη 2η Διημερίδα με θέμα'' Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου'' στο Ξενοδοχείο Divani Caravel ,στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Στην Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, που διοργανώνει τη 2η Διημερίδα με θέμα'' Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου'' στο Ξενοδοχείο Divani Caravel ,στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Με τους φίλους Λευκαδίτες στην όμορφη πόλη τους ,στις 16 Ιουνίου 2015.
Με τους φίλους Λευκαδίτες στην όμορφη πόλη τους ,στις 16 Ιουνίου 2015.
Μιλώντας σε συμπολίτες στα Πετράλωνα. Η αγωνία τους για το μέλλον ήταν σαφής από τη συζήτηση μαζί τους,στις 16 Ιουνίου 2015.
Μιλώντας σε συμπολίτες στα Πετράλωνα. Η αγωνία τους για το μέλλον ήταν σαφής από τη συζήτηση μαζί τους,στις 16 Ιουνίου 2015.
Νομαρχιακή Επιτροπή Λευκάδας,στις 6 Ιουνίου 2015.
Νομαρχιακή Επιτροπή Λευκάδας,στις 6 Ιουνίου 2015.
Ομιλητής στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ και της ΔΗΜ-ΤΟ Διονύσου ''Η παιδεία ως πολιτικό πρόβλημα'', στις 26 Ιουνίου 2017.
Ομιλητής στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ και της ΔΗΜ-ΤΟ Διονύσου ''Η παιδεία ως πολιτικό πρόβλημα'', στις 26 Ιουνίου 2017.
Ομιλητής στην ημερίδα'' Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή'' ,του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,στις 01 Απριλίου 2017.
Ομιλητής στην ημερίδα'' Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή'' ,του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,στις 01 Απριλίου 2017.
Ομιλητής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης,στις 17 Ιουνίου 2017.
Ομιλητής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης,στις 17 Ιουνίου 2017.
Στο πιάνο του σπουδαίου Έλληνα Συνθέτη Νικόλαου Μάντζαρου που μελοποίησε τον Εθνικό μας Ύμνο_,στις 04 Ιουλίου 2016.
Στο πιάνο του σπουδαίου Έλληνα Συνθέτη Νικόλαου Μάντζαρου που μελοποίησε τον Εθνικό μας Ύμνο_,στις 04 Ιουλίου 2016.
Συμμετείχα στην κρίση της διδακτορικής διατριβής του Χρήστου Ζουμπούλη στη Νομική Σχολή της Σορβόννης Παρίσι ,στις 13 Ιουνίου 2016.
Συμμετείχα στην κρίση της διδακτορικής διατριβής του Χρήστου Ζουμπούλη στη Νομική Σχολή της Σορβόννης Παρίσι ,στις 13 Ιουνίου 2016.
Συνάντηση εργασίας του Τομέα Οικονομικών της ΝΔ με το Προεδρείο της ΓΣΕΕ,στις 07 Ιουνίου 2017.
Συνάντηση εργασίας του Τομέα Οικονομικών της ΝΔ με το Προεδρείο της ΓΣΕΕ,στις 07 Ιουνίου 2017.
Συναντηθήκαμε μαζί με τον Τομεάρχη Οικονομικών κ.Χρήστο Σταϊκούρα και τον Βουλευτή ΝΔ κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο με το Προεδρείο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,στις 18 Ιανουαρίου 2017.
Συναντηθήκαμε μαζί με τον Τομεάρχη Οικονομικών κ.Χρήστο Σταϊκούρα και τον Βουλευτή ΝΔ κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο με το Προεδρείο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,στις 18 Ιανουαρίου 2017.
Στο σπίτι του Παπαδιαμάντη με τον Πατέρα Παντελεήμονα , Άγιοι Ανάργυροι, Ψυρρή,στις 12 Απριλίου 2017.
Στο σπίτι του Παπαδιαμάντη με τον Πατέρα Παντελεήμονα , Άγιοι Ανάργυροι, Ψυρρή,στις 12 Απριλίου 2017.
Στον Πειραιά,στα αποκαλυπτήρια μνημείου για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου,στις 21 Μαΐου 2017.
Στον Πειραιά,στα αποκαλυπτήρια μνημείου για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου,στις 21 Μαΐου 2017.
Από την συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Αγκαλιά,στις 19 Φεβρουαρίου 2017.
Από την συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Αγκαλιά,στις 19 Φεβρουαρίου 2017.
Από την συνάντηση στη ΝΟΔΕ Πιερίας,στις  25 Νοεμβρίου 2016.
Από την συνάντηση στη ΝΟΔΕ Πιερίας,στις 25 Νοεμβρίου 2016.
Συνάντηση Τομέα Οικονομικών, στις 23 Μαρτίου 2017.
Συνάντηση Τομέα Οικονομικών, στις 23 Μαρτίου 2017.
Τιμώντας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στην επίσημη δοξολογία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι.Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου,στις 19 Μαΐου 2016.
Τιμώντας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στην επίσημη δοξολογία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι.Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου,στις 19 Μαΐου 2016.
Φωτογραφίες από τον Τομέα Παιδείας,16 Ιουνίου 2015.
Φωτογραφίες από τον Τομέα Παιδείας,16 Ιουνίου 2015.
Χαιρετισμός στις ημέρες καριέρας 2017 στο συνεδριακό κέντρο του ΑΤΕΙ Πειραιά,στις 07 Μαΐου 2017.
Χαιρετισμός στις ημέρες καριέρας 2017 στο συνεδριακό κέντρο του ΑΤΕΙ Πειραιά,στις 07 Μαΐου 2017.
Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου στην πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ανακαινισμένο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών,στις 03 Ιουλίου 2016.
Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου στην πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ανακαινισμένο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών,στις 03 Ιουλίου 2016.
Επιτάφειος στην Καπνικαρέα, εκκλησία του Πανεπιστημίου Αθηνών 2015.
Επιτάφειος στην Καπνικαρέα, εκκλησία του Πανεπιστημίου Αθηνών 2015.
Από την εσπερίδα της ΔΗΜ-ΤΟ ΝΔ Νέας Ιωνίας, με θέμα ''Παιδεία – Προκλήσεις και Προοπτικές'' ,στις 23 Νοεμβρίου 2016.
Από την εσπερίδα της ΔΗΜ-ΤΟ ΝΔ Νέας Ιωνίας, με θέμα ''Παιδεία – Προκλήσεις και Προοπτικές'' ,στις 23 Νοεμβρίου 2016.
Στην εσπερίδα της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. ΑΕΙ ''Έρευνα,Καινοτομία,Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη'', στις 23 Μαΐου 2017.
Στην εσπερίδα της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. ΑΕΙ ''Έρευνα,Καινοτομία,Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη'', στις 23 Μαΐου 2017.
Στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ιωάννη Καποδίστρια, το πολιτικό έργο του οποίου εμπνέει ακόμα και σήμερα,στις 05 Ιουλίου 2016.
Στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ιωάννη Καποδίστρια, το πολιτικό έργο του οποίου εμπνέει ακόμα και σήμερα,στις 05 Ιουλίου 2016.
Από την κατανυκτική συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στον Άγιο Παντελεήμονα οδού Αχαρνών,στις 17 Απριλίου 2016.
Από την κατανυκτική συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στον Άγιο Παντελεήμονα οδού Αχαρνών,στις 17 Απριλίου 2016.
Από την κοπή πίτας του συλλόγου ρακοσυλλεκτών
Από την κοπή πίτας του συλλόγου ρακοσυλλεκτών "Η Πρόοδος'', στις 15 Φεβρουαρίου 2017.
Στην κοπή πίτας του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής στις 22_01_2017
Στην κοπή πίτας του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής στις 22_01_2017
Από την κοπή της βασιλόπιτας Σιδηροκαστριτών,στις 29 Ιανουαρίου 2017.
Από την κοπή της βασιλόπιτας Σιδηροκαστριτών,στις 29 Ιανουαρίου 2017.
Στην πανηγυρική συνεδρίαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 25η Μαρτίου ως εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στις 25 Μαρτίου 2017.
Στην πανηγυρική συνεδρίαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 25η Μαρτίου ως εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στις 25 Μαρτίου 2017.
Στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χιδίρογλου ''Το μεγάλο ψέμα 1996-2004'', στην ΕΣΗΕΑ ,όπου ήμουν ομιλητής, στις 24 Απριλίου 2017.
Στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χιδίρογλου ''Το μεγάλο ψέμα 1996-2004'', στην ΕΣΗΕΑ ,όπου ήμουν ομιλητής, στις 24 Απριλίου 2017.
Στις 13 Απριλίου συμμετείχα στην κριτική επιτροπή για το debate που διοργάνωσε το περιοδικό Νομικός Παλμός με θέμα ''Αξιοποίηση των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Υπέρ ή Κατά''.
Στις 13 Απριλίου συμμετείχα στην κριτική επιτροπή για το debate που διοργάνωσε το περιοδικό Νομικός Παλμός με θέμα ''Αξιοποίηση των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Υπέρ ή Κατά''.
Από το 10ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην ομιλία μου σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος,στις 23 Απριλίου 2016.
Από το 10ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην ομιλία μου σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος,στις 23 Απριλίου 2016.
Στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προλογίζοντας ως Πρόεδρος την εκδήλωση της Ένωσης Νομικών της Ενέργειας,στις 27 Ιουνίου 2017.
Στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προλογίζοντας ως Πρόεδρος την εκδήλωση της Ένωσης Νομικών της Ενέργειας,στις 27 Ιουνίου 2017.
Από το ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα, στις 02 Απριλίου 2017.
Από το ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα, στις 02 Απριλίου 2017.
Στο Μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό (Γιάννενα) μαζί με τον διακεκριμένο γλύπτη Θόδωρο Παπαγιάννη, τη σύζυγό μου εκ δεξιών του και την Τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ στα Ιωάννινα κα Ελένη Σιάση
Στο Μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό (Γιάννενα) μαζί με τον διακεκριμένο γλύπτη Θόδωρο Παπαγιάννη, τη σύζυγό μου εκ δεξιών του και την Τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ στα Ιωάννινα κα Ελένη Σιάση
Απο το πανηγύρι της Αγάπης του Συλλόγου Το Εργαστήρι.Στην φωτογραφία (από δεξιά) με τις κυρίες Ζωή Κοντογιάννη και Μαρία Τουρκοχωρίτη από το Εργαστήρι και Χριστίνα Κόκοτα,στις 21 Μαρτίου 2017.
Απο το πανηγύρι της Αγάπης του Συλλόγου Το Εργαστήρι.Στην φωτογραφία (από δεξιά) με τις κυρίες Ζωή Κοντογιάννη και Μαρία Τουρκοχωρίτη από το Εργαστήρι και Χριστίνα Κόκοτα,στις 21 Μαρτίου 2017.
Στο Πευκόφυτο Καστοριάς με τη Βουλευτή Καστοριάς κυρία Μαρία Αντωνίου και την χορευτική ομάδα των κυριών του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής,στις 16 Ιουνίου 2015.
Στο Πευκόφυτο Καστοριάς με τη Βουλευτή Καστοριάς κυρία Μαρία Αντωνίου και την χορευτική ομάδα των κυριών του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από την κοπή βασιλόπιτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Κηφισιάς με τον Πρόεδρο της ΝΔ κ_ Κυριάκο Μητσοτάκη και αγαπητούς φίλους και συναδέλφους,στις 07 Φεβρουαρίου 2016.
Από την κοπή βασιλόπιτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Κηφισιάς με τον Πρόεδρο της ΝΔ κ_ Κυριάκο Μητσοτάκη και αγαπητούς φίλους και συναδέλφους,στις 07 Φεβρουαρίου 2016.
Από την κοπή βασιλόπιτας του ΑΙΝΕΙΑΣ BEACH SOCCER,στις 31 Ιανουαρίου 2016.
Από την κοπή βασιλόπιτας του ΑΙΝΕΙΑΣ BEACH SOCCER,στις 31 Ιανουαρίου 2016.
Από την κοπή πίτας του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών,στις 31 Ιανουαρίου 2016.
Από την κοπή πίτας του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών,στις 31 Ιανουαρίου 2016.
Από την κοπή πίτας της ΔΗΜ-ΤΟ ΝΔ του 6ου Διαμερίσματος του Δήμου ΑΘηναίων στο Ίδρυμα Ματάλα. Στη φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Πλατόπουλο
Από την κοπή πίτας της ΔΗΜ-ΤΟ ΝΔ του 6ου Διαμερίσματος του Δήμου ΑΘηναίων στο Ίδρυμα Ματάλα. Στη φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Πλατόπουλο
Από την ομιλία μου στα Γιάννενα,μετά από πρόσκληση του Τομέα Παιδείας της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων και της Τομεάρχη Ελένης Σιάση. Παρέστησαν ο Βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας,στις 09 Σεπτεμβρίου 2016.
Από την ομιλία μου στα Γιάννενα,μετά από πρόσκληση του Τομέα Παιδείας της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων και της Τομεάρχη Ελένης Σιάση. Παρέστησαν ο Βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας,στις 09 Σεπτεμβρίου 2016.
Από την παρουσία μου εχθές στις Ημέρες Περικλέους, μια πρωτοβουλία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού όπου μίλησα για το πολιτικό ήθος του Περικλή,στις  23 Ιουνίου 2016.
Από την παρουσία μου εχθές στις Ημέρες Περικλέους, μια πρωτοβουλία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού όπου μίλησα για το πολιτικό ήθος του Περικλή,στις 23 Ιουνίου 2016.
Από την παρουσίαση του βιβλίου της Αμαλίας Κωτσάκη ''Η Στέγαση της Δικαιοσύνης'' στη Στοά του Βιβλίου,στις 10 Μαΐου 2017.
Από την παρουσίαση του βιβλίου της Αμαλίας Κωτσάκη ''Η Στέγαση της Δικαιοσύνης'' στη Στοά του Βιβλίου,στις 10 Μαΐου 2017.
Από την σημερινή ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με θέμα ''Το Φορολογικό πλαίσιο ως μοχλός ανάπτυξης'', όπου ήμουν ομιλητής,στις 17 Δεκεμβρίου 2015.
Από την σημερινή ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με θέμα ''Το Φορολογικό πλαίσιο ως μοχλός ανάπτυξης'', όπου ήμουν ομιλητής,στις 17 Δεκεμβρίου 2015.
Από την χθεσινή ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με θέμα
Από την χθεσινή ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με θέμα ""Δίκαιο και Μετανάστευση'', που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνια και συμμετείχα ως ομιλητής,στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Από το debate, στο οποίο συμμετείχα ως ομιλητής, με τίτλο Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση,στις 6 Δεκεμβρίου 2016.
Από το debate, στο οποίο συμμετείχα ως ομιλητής, με τίτλο Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση,στις 6 Δεκεμβρίου 2016.
Από το χαιρετισμό μου ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Κυλικείων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στο ΕΒΕΧ ,στις 27 Μαρτίου 2016.
Από το χαιρετισμό μου ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Κυλικείων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στο ΕΒΕΧ ,στις 27 Μαρτίου 2016.
Από τον χαιρετισμό που απηύθυνα και την βράβευση των αριστούχων στην τελετή αποφοίτησης του New York College στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο στο Ζάππειο, στις 05_07_2017
Από τον χαιρετισμό που απηύθυνα και την βράβευση των αριστούχων στην τελετή αποφοίτησης του New York College στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο στο Ζάππειο, στις 05_07_2017
Αποχαιρετώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στις 29 Μαΐου 2017.
Αποχαιρετώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στις 29 Μαΐου 2017.
1ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, το οποίο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με τη συνδιοργάνωση και του Ε.Κ.Π.Α,στις 28 Μάιου 2016.
1ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, το οποίο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με τη συνδιοργάνωση και του Ε.Κ.Π.Α,στις 28 Μάιου 2016.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e- Θέμις , στις 01 Μαΐου 2015.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e- Θέμις , στις 01 Μαΐου 2015.
Aπό τη συμμετοχή μου στο 31ο Συνέδριο Ξένων Γλωσσών (Εuropalso) που πραγματοποιήθηκε,στις 28 Αυγούστου 2016.
Aπό τη συμμετοχή μου στο 31ο Συνέδριο Ξένων Γλωσσών (Εuropalso) που πραγματοποιήθηκε,στις 28 Αυγούστου 2016.
Kαλεσμένος του δικηγορικού συλλόγου Κατερίνης στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας .Μίλησα για την αναθεώρηση του Συντάγματος_,στις 16 Νοεμβρίου 2016.
Kαλεσμένος του δικηγορικού συλλόγου Κατερίνης στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας .Μίλησα για την αναθεώρηση του Συντάγματος_,στις 16 Νοεμβρίου 2016.
Mε τον Επίτροπο της EΕ για τον προϋπολογισμό Gunther Oettinger στη Βουλή,στις 19 Ιουλίου 2017.
Mε τον Επίτροπο της EΕ για τον προϋπολογισμό Gunther Oettinger στη Βουλή,στις 19 Ιουλίου 2017.
Tελετή των εγκαινίων της 4ης κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ ''Το Εργαστήρι''.Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος,στις 29 Ιανουαρίου 2016.
Tελετή των εγκαινίων της 4ης κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ ''Το Εργαστήρι''.Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος,στις 29 Ιανουαρίου 2016.
Αγιασμός Υδάτων στην Αθήνα,στις 06 Ιανουαρίου 2016.
Αγιασμός Υδάτων στην Αθήνα,στις 06 Ιανουαρίου 2016.
Από ομιλία για την Παιδεία σε εκδήλωση που οργανώθηκε από τη Δημοτική Παράταξη ''Η Αθήνα είμαστε εμείς''
Από ομιλία για την Παιδεία σε εκδήλωση που οργανώθηκε από τη Δημοτική Παράταξη ''Η Αθήνα είμαστε εμείς''
Από την συνάντησή μου με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης,στις 22 Οκτ 2015.
Από την συνάντησή μου με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης,στις 22 Οκτ 2015.
Από τη συνέντευξη τύπου με τον κ.Καραγκούνη και την κα Βούλτεψη στα γραφεία της ΝΔ ενημερώνοντας για τον Τομέα Παιδείας,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από τη συνέντευξη τύπου με τον κ.Καραγκούνη και την κα Βούλτεψη στα γραφεία της ΝΔ ενημερώνοντας για τον Τομέα Παιδείας,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από τη συνέντευξη Τύπου που έδωσα στα Χανιά για το θέμα της αξιοποίησης των κτιρίων του Πολυτεχνείου της Κρήτης,στις 10 Ιουλίου 2017.
Από τη συνέντευξη Τύπου που έδωσα στα Χανιά για το θέμα της αξιοποίησης των κτιρίων του Πολυτεχνείου της Κρήτης,στις 10 Ιουλίου 2017.
Από τη σύσκεψη στη ΝΟΔΕ ΝΔ Ευρυτανίας, στο Καρπενήσι ,στις 05 Μαΐου 2017.
Από τη σύσκεψη στη ΝΟΔΕ ΝΔ Ευρυτανίας, στο Καρπενήσι ,στις 05 Μαΐου 2017.
Από τη χθεσινή επίσκεψη στο Παγκράτι, φωτογραφία με τα μέλη της ΔΗΜ-ΤΟ και τον Πρόεδρο της Α1 Νομαρχιακής στο Παγκράτι,στις 13 Οκτωβρίου 2016.
Από τη χθεσινή επίσκεψη στο Παγκράτι, φωτογραφία με τα μέλη της ΔΗΜ-ΤΟ και τον Πρόεδρο της Α1 Νομαρχιακής στο Παγκράτι,στις 13 Οκτωβρίου 2016.
Από τηv εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα Νομοσχέδια της Παιδείας,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από τηv εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα Νομοσχέδια της Παιδείας,στις 16 Ιουνίου 2015.
Από την εκδήλωση αφιερωμένη στην οικογένεια Σαριπόλων με εξαιρετικούς συνομιλητές, που έλαβε χώρα στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδος στην Πλάκα,στις 14 Νοεμβρίου 2016.
Από την εκδήλωση αφιερωμένη στην οικογένεια Σαριπόλων με εξαιρετικούς συνομιλητές, που έλαβε χώρα στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδος στην Πλάκα,στις 14 Νοεμβρίου 2016.
Από την εκδήλωση στο 5ο Νομικό Συνέδριο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας, στις 13 Μαρτίου 2015.
Από την εκδήλωση στο 5ο Νομικό Συνέδριο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας, στις 13 Μαρτίου 2015.
Από την εκδήλωση του Δήμου Φυλής, όπου ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Φυλής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Παρέστην στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ,στις 28 Ιανουαρίου 2016.
Από την εκδήλωση του Δήμου Φυλής, όπου ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Φυλής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Παρέστην στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ,στις 28 Ιανουαρίου 2016.
Από την εκδήλωση του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με αφορμή το πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, στις 19 Μαρτίου 2017.
Από την εκδήλωση του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με αφορμή το πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, στις 19 Μαρτίου 2017.
Από την εκδήλωση του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με αφορμή το πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου
Από την εκδήλωση του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με αφορμή το πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου
Από την εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΔΗΜ-ΤΟ Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στην οποία μίλησα με θέμα την Παιδεία. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και τοπικών παραγόντων,στις 14 Νοεμβρίου 2016.
Από την εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΔΗΜ-ΤΟ Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στην οποία μίλησα με θέμα την Παιδεία. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και τοπικών παραγόντων,στις 14 Νοεμβρίου 2016.
Από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Palace με θέμα ''Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον κλάδο μετά την επιβολή ΕΦΚ στο κρασ'',στις 10 Δεκεμβρίου 2015.
Από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Palace με θέμα ''Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον κλάδο μετά την επιβολή ΕΦΚ στο κρασ'',στις 10 Δεκεμβρίου 2015.
Από την επέτειο για τη μάχη της Κρήτης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,στις 14 Μαΐου 2017.
Από την επέτειο για τη μάχη της Κρήτης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,στις 14 Μαΐου 2017.
Από την επίσκεψή μου στην Πάρο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΔΗΜ-ΤΟ Πάρου-Αντιπάρου .Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Εκατονταπυλιανής,στις 23 Οκτωβρίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στην Πάρο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΔΗΜ-ΤΟ Πάρου-Αντιπάρου .Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Εκατονταπυλιανής,στις 23 Οκτωβρίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στο περίπτερο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος με φίλους και τον Πρόεδρο κ.Γιώργο Καββαθά.Στα χέρια μου ο φάκελος της ΓΣΕΒΕΕ,στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στο περίπτερο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος με φίλους και τον Πρόεδρο κ.Γιώργο Καββαθά.Στα χέρια μου ο φάκελος της ΓΣΕΒΕΕ,στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στο ΤΕΙ Αθήνας μαζί με τη συνάδερφο κα Κ.Παπακώστα, στη φωτογραφία με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ κ. Μ. Μπρατάκο,στις 11 Νοεμβρίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στο ΤΕΙ Αθήνας μαζί με τη συνάδερφο κα Κ.Παπακώστα, στη φωτογραφία με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ κ. Μ. Μπρατάκο,στις 11 Νοεμβρίου 2016.
Από την επίσκεψή μου στον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.Βασίλειο Χρυσικόπουλο,στις 04 Ιούλιος 2016.
Από την επίσκεψή μου στον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.Βασίλειο Χρυσικόπουλο,στις 04 Ιούλιος 2016.
Από την επίσκεψή μου, μαζί με μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης του 6ου Διαμερίσματος Αθηνών στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας της Αθήνας, των Παιδικών Χωριών,στις 21 Ιουλίου 2016.
Από την επίσκεψή μου, μαζί με μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης του 6ου Διαμερίσματος Αθηνών στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας της Αθήνας, των Παιδικών Χωριών,στις 21 Ιουλίου 2016.
Από την επίσκεψη που πραγματοποίησα στο εργοστάσιο χρωμάτων Berling στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στις 07 Ιούλιος 2017.
Από την επίσκεψη που πραγματοποίησα στο εργοστάσιο χρωμάτων Berling στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στις 07 Ιούλιος 2017.
Από την επίσκεψη στην Κυψέλη μαζί με τα μέλη της ΔΗΜ-ΤΟ και τον κ. Κωνσταντίνο Πλατόπουλο, Πρόεδρο του 6ου Διαμερίσματος,στις 24 Οκτωβρίου 2016.
Από την επίσκεψη στην Κυψέλη μαζί με τα μέλη της ΔΗΜ-ΤΟ και τον κ. Κωνσταντίνο Πλατόπουλο, Πρόεδρο του 6ου Διαμερίσματος,στις 24 Οκτωβρίου 2016.
Από την επίσκεψη του Τομέα Οικονομικών της ΝΔ στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,στις 21 Δεκεμβρίου 2016.
Από την επίσκεψη του Τομέα Οικονομικών της ΝΔ στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,στις 21 Δεκεμβρίου 2016.
Από την ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Αττικής υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδας,στις 10 Ιανουαρίου 2016.
Από την ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Αττικής υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδας,στις 10 Ιανουαρίου 2016.
Από την ημερίδα ''Οι Πέντε Ανεξάρτητες Δοικητικές Αρχές με Συνταγματική Κατοχύρωση'', που πραγματοποιήθηκε στη Νομική Βιβλιοθήκη και στην οποία ήμουν ομιλητής.στις 18 Δεκεμβρίου 2016.
Από την ημερίδα ''Οι Πέντε Ανεξάρτητες Δοικητικές Αρχές με Συνταγματική Κατοχύρωση'', που πραγματοποιήθηκε στη Νομική Βιβλιοθήκη και στην οποία ήμουν ομιλητής.στις 18 Δεκεμβρίου 2016.
Από την ημερίδα με θέμα ''Τα πρότυπα πειραματικά σχολεία στη Δημόσια Εκπαίδευση-Μία αντίφαση ή μία δημιουργική σύνθεση'', που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ,στις 24 Ιανουαρίου 2016.
Από την ημερίδα με θέμα ''Τα πρότυπα πειραματικά σχολεία στη Δημόσια Εκπαίδευση-Μία αντίφαση ή μία δημιουργική σύνθεση'', που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ,στις 24 Ιανουαρίου 2016.
Από την ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με θέμα ''Δίκαιο και Μετανάστευση'', που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνια και συμμετείχα ως ομιλητής ,στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Από την ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με θέμα ''Δίκαιο και Μετανάστευση'', που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνια και συμμετείχα ως ομιλητής ,στις 12 Δεκεμβρίου 2015.
Aπό την ομιλία μου στην παρουσίαση του βιβλίου ''Επιτελών το καθήκον μου'' του τ. Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χ. Σαρτζετάκη στο Ίδρυμα Βενιζέλος στα Χανιά,στις 23 Οκτωβρίου 2017.
Aπό την ομιλία μου στην παρουσίαση του βιβλίου ''Επιτελών το καθήκον μου'' του τ. Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χ. Σαρτζετάκη στο Ίδρυμα Βενιζέλος στα Χανιά,στις 23 Οκτωβρίου 2017.
Aπό την ομιλία μου στην παρουσίαση του βιβλίου ''Επιτελών το καθήκον μου'' του τ. Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χ. Σαρτζετάκη στο Ίδρυμα Βενιζέλος στα Χανιά,στις 23 Οκτωβρίου 2017..
Aπό την ομιλία μου στην παρουσίαση του βιβλίου ''Επιτελών το καθήκον μου'' του τ. Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χ. Σαρτζετάκη στο Ίδρυμα Βενιζέλος στα Χανιά,στις 23 Οκτωβρίου 2017..
Από τη βράβευση μαθητών και το χαιρετισμό μου για την Εθνική Γιορτή στο Λύκειο Καλάμου,στις 28 Οκτωβρίου 2017.
Από τη βράβευση μαθητών και το χαιρετισμό μου για την Εθνική Γιορτή στο Λύκειο Καλάμου,στις 28 Οκτωβρίου 2017.
Από τη βράβευση μαθητών και το χαιρετισμό μου για την Εθνική Γιορτή στο Λύκειο Καλάμου,στις 28 Οκτωβρίου 2017.
Από τη βράβευση μαθητών και το χαιρετισμό μου για την Εθνική Γιορτή στο Λύκειο Καλάμου,στις 28 Οκτωβρίου 2017.
 Από την εισήγηση μου στο 1ο Προσυνέδριο της ΝΔ στη Νίκαια για την απαιτούμενη κατάρτιση για την αγορά εργασίας,στις 8 Οκτωβρίου 2017.
Από την εισήγηση μου στο 1ο Προσυνέδριο της ΝΔ στη Νίκαια για την απαιτούμενη κατάρτιση για την αγορά εργασίας,στις 8 Οκτωβρίου 2017.
Από την έναρξη του Φορολογικού Συνεδρίου μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στις  27 Σεπτεμβρίου 2017.
Από την έναρξη του Φορολογικού Συνεδρίου μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.
 Από την τελετή ονοματοδοσίας του Παλαιού Τελωνείου Χανίων σε θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, όπου παρευρέθηκα ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,στις 23 Οκτωβρίου 2017.
Από την τελετή ονοματοδοσίας του Παλαιού Τελωνείου Χανίων σε θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, όπου παρευρέθηκα ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,στις 23 Οκτωβρίου 2017.
Από το χαιρετισμό και τη συμμετοχή μου στην Παγκόσμια Ημερίδα Βιοηθικής για την ''Ισότητα,Δικαιοσύνη και Ισονομία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών'',στις 19 Οκτωβρίου 2017.
Από το χαιρετισμό και τη συμμετοχή μου στην Παγκόσμια Ημερίδα Βιοηθικής για την ''Ισότητα,Δικαιοσύνη και Ισονομία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών'',στις 19 Οκτωβρίου 2017.
 Από τον Τομέα Οικονομικών στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΔ,όπου παρέστησαν και οι συνάδελφοι μου κυρία Γεωργία Μαρτίνου και κύριος Δημήτρης Σταμάτης,στις 18 Οκτωβρίου 2017.
Από τον Τομέα Οικονομικών στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΔ,όπου παρέστησαν και οι συνάδελφοι μου κυρία Γεωργία Μαρτίνου και κύριος Δημήτρης Σταμάτης,στις 18 Οκτωβρίου 2017.
 Από τον χαιρετισμό μου στα εγκαίνια της νέας χρονιάς του Ωδείου «Φόρμιγξ» στην Αθήνα, στις 29 Οκτωβρίου 2017.
Από τον χαιρετισμό μου στα εγκαίνια της νέας χρονιάς του Ωδείου «Φόρμιγξ» στην Αθήνα, στις 29 Οκτωβρίου 2017.
Από τα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου Σοφία Μπεφόν που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο,στις 16 Οκτωβρίου 2017.
Από τα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου Σοφία Μπεφόν που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο,στις 16 Οκτωβρίου 2017.
Από τα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου Σοφία Μπεφόν που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο,στις 16 Οκτωβρίου 2017.
Από τα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου Σοφία Μπεφόν που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο,στις 16 Οκτωβρίου 2017.
Με την ΟΝΝΕΔ Γαλλίας σε μια συνάντηση όλης της ύλης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι,στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.
Με την ΟΝΝΕΔ Γαλλίας σε μια συνάντηση όλης της ύλης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι,στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.
Από το 18ο συνέδριο της Prodexpo για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία,στις 18 Οκτωβρίου 2017.
Από το 18ο συνέδριο της Prodexpo για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία,στις 18 Οκτωβρίου 2017.
Από το 18ο συνέδριο της Prodexpo για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία,στις 18 Οκτωβρίου 2017.
Από το 18ο συνέδριο της Prodexpo για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία,στις 18 Οκτωβρίου 2017.
 Από την εκδήλωση της Global Link για την φορολογία, την ανάπτυξη, και τις προοπτικές της οικονομίας,στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.
Από την εκδήλωση της Global Link για την φορολογία, την ανάπτυξη, και τις προοπτικές της οικονομίας,στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.
 Από την συνάντηση μας με τα μέλη του Τομέα Οικονομικών στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας,στις 19 Ιουλίου 2017.
Από την συνάντηση μας με τα μέλη του Τομέα Οικονομικών στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας,στις 19 Ιουλίου 2017.
Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νομικών της Ενέργειας υπέγραψα στο Μιλάνο την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας, μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νομικών της Ενέργειας υπέγραψα στο Μιλάνο την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας, μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά

Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.
Στην απονομή Βραβείων του ΙΔ' Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 26 Μαρτίου 2016 στα Χανιά.