• +30 210-8833925
 • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Βιογραφικό Σημείωμα

Image Here

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: Θεόδωρος Πέτρου Φορτσάκης

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Βουλευτής Επικρατείας

 ΚΟΜΜΑ: Νέα Δημοκρατία

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος και Ημερομηνία Γέννησης: Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1954.

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος

Επάγγελμα:

 • Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (όπου έχει διδάξει από το 1990 μεγάλο αριθμό μαθημάτων του Δημοσίου Δικαίου, ιδίως Διοικητικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (Δικηγόρος από το 1981, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ).

 

Σπουδές:

 • 1985: Doctorat d’Etat (Νομικά), Παν/μιο Paris 2, Γαλλία (Άριστα).
 • 1979: D.E.A. (5ο έτος σπουδών) στο δημόσιο δίκαιο, Παν/μιο Paris 2, Γαλλία.
 • 1978: Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Άριστα).
 • 1975: D.E.U.G. en droit (2 χρόνια σπουδών), Πανεπιστήμιο Nancy II, Γαλλία.
 • 1973: Κολλέγιο Αθηνών (Κυριακίδειο Αριστείο).

 

 Ξένες Γλώσσες:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής.
 • Άριστη γνώση της γαλλικής.
 • Καλή γνώση της γερμανικής.
 • Αρκετά καλή γνώση της ιταλικής.
 • Στοιχεία τουρκικής. 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Στις 25 Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία.

 • Επανεξελέγη στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 Βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Πολιτική δραστηριότητα:

 • Yπήρξε Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, Συντονιστής Μορφωτικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα είναι αν. Τομεάρχης Οικονομικών ΝΔ. 

 Σταδιοδρομία:

 • Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-2015).
 • Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009-2014, Αναπληρωτής Πρόεδρος 2007-2009).
 • Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ / της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009-2014).
 • Επισκέπτης Καθηγητής του Παν/μίου Panthéon-Sorbonne Paris 1 (Νομική Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο).
 • Επισκέπτης Καθηγητής του Παν/μίου Paul Cézanne Aix-Marseille 3 (Νομική Σχολή, 2002-2003, 2006-2007, 2009-2010, Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο).
 • Επισκέπτης Καθηγητής του Παν/μίου Panthéon-Assas Paris 2 (Νομική Σχολή, 2010-2011, 2011-2012, Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο).
 • Μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ, άρ. 100 Σ.) (2012-2013).
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ-ΚΟΑ, 2012-2014).
 • Πρόεδρος του Ελληνο-γαλλικού Σωματείου για την Παιδεία (AFHE, Ελληνο-Γαλλικό Λύκειο Αγ. Παρασκευής Eugène Delacroix.

 

Συμμετοχή σε Αρχές, Επιτροπές, Εμπειρογνωμοσύνες:

 • Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (2013-2014).
 • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ (2013-2014).
 • Πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας (από το 2012).
 • Πρόεδρος της «Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française» (Σωματείο γαλλόφωνων νομικών κατοίκων Ελλάδοςαπό το 2011).
 • Πρόεδρος του Σωματείου Πτυχιούχων Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων κατοίκων Ελλάδος (AFREL, 2007-2011).
 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (από το 2010).
 • Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου (από το 2010).
 • Μέλος (εξωκοινοβουλευτικό) της Επιτροπής Ελέγχου «Πόθεν Έσχες» υπουργών και βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων (2012-2014).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου (2007-2011).
 • Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης (2008-2011).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθηγητών του Φορολογικού Δικαίου (EATLP).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθηγητών του Δικαίου της Παιδείας (ELA).
 • Μέλος πλήθους νομοπαρασκευαστικών επιτροπών διαφόρων υπουργείων (Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Προεδρίας, Παιδείας, κ.λ.π.).
 • Διεθνής εμπειρογνώμονας (expert) στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1998-2003) σε θέματα δημοσίου και ιδίως διοικητικού δικαίου, με συμμετοχή σε πλήθος διεθνών ομάδων εργασίας στο Στρασβούργο και σε πολλά κράτη της ανατολικής Ευρώπης και της κεντρικής Ασίας.
 • Εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δικαίου του Περιβάλλοντος σε θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος (1999-2003).
 • Μέλος (αναπληρωματικό) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2003-2006).
 • Μέλος (αναπληρωματικό) της Επιτροπής Ανταγωνισμού (από το 2000-2003).
 • Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα δημοσίου δικαίου (1990-1991).

 

Bιβλία:

 • Energy Law, Kluwer Law International / Ant.N. Sakkoulas, Wolters Kluwer, Ant. N. Sakkoulas, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, 2009 και 2nd ed. 2014 (under press) και
 • Hellas - Energy Law, Kluwer Law International, International Encyclopaedia of Laws / Energy Law - Suppl. (2009), Wolters Kluwer, Law &Business, 2009 και 2nd ed. 2014 (under press).
 • Δίκαιο της Ενέργειας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2009 (σελ. 375).
 • Constitutional Law in Greece (μαζί με τον Καθηγητή Φίλιππο Σπυρόπουλο), Kluwer Law International / Ant.N. Sakkoulas, Wolters Kluwer, Ant. N. Sakkoulas, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, 2009 (σελ. 392) και 2nd ed. 2013 (σελ.320).
 • Hellas - Constitutional Law, Kluwer Law International, International Encyclopedia of Laws / Constitutional Law - Suppl.78 (January 2009), General Editor Prof. Dr. R. Blnpain, Associate General Editor Prof. Dr. M. Colucci, Wolters Kluwer, Law Business, ( σελ. 324) και 2nd ed. 2013 (σελ.320).
 • Φορολογικό Δίκαιο (με την Κ. Σαββαΐδου), Δ' έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομμοτηνή, 2013 (814 σελ.).
 • Φορολογικό Δίκαιο, Γ΄ έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008 (906 σελ.).
 • Φορολογικό Δίκαιο (+Ι. Δ. Αναστόπουλος - Θ. Π. Φορτσάκης), Β΄ έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2003 (792 σελ.).
 • Διαιτησία και διοικητικές διαφορές, Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης, Μελέτες 10, Διεύθυνση Γ. Κασιμάτης, Δίκαιο και Οικονομία, Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1998 (283 σελ.).
 • Conceptualisme et empirisme en droit administratif français, Préface J. Rivero, Bibliothèque de droit public fondée par M. Waline et dirigée par G. Vedel, t. CLII, LGDJ, Paris 1987 (542 σελ.).

 

 Συλλογές νομοθεσίας:

  Επιμέλεια (από το 2003) της έκδοσης ετήσιων συλλογών νομοθεσίας:

 • «Διοικητική Δικονομία» (με τον Π. Πανταζόπουλο), Νομική Βιβλιοθήκη,11η έκδοση 2014.
 • «Φορολογική Νομοθεσία» (με τον Ι. Φωτόπουλο), Νομική Βιβλιοθήκη, 6η έκδοση 2012 και μετά.
 • «Φορολογική Νομοθεσία», Νομική Βιβλιοθήκη, 5η έκδοση 2015 .
 • «Διοικητική Νομοθεσία» (με τον Καθηγητή Χ. Χρυσανθάκη), Νομική Βιβλιοθήκη, 1η έκδοση 2008.

 

Άρθρα, μελέτες, επιστημονικά περιοδικά:

 • Περισσότερες από 130 μελέτες, στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
 • Ανάθεση και εκπόνηση μελέτης για της ανεξάρτητες διοικητικές αρχές για λογαριασμό της Γαλλικής Γερουσίας.
 • Εισηγητής σε περισσότερα από 80 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια για ζητήματα διοικητικού δικαίου (περιλαμβανομένου και του δικαίου της ενέργειας, καθώς και του δικαίου της παιδείας), φορολογικού δικαίου και δημοσίου οικονομικού δικαίου.
 • Μέλος μεγάλου αριθμού επιστημονικών συλλόγων, σωματείων, ενώσεων κ.τ.λ., ελληνικών και ξένων.
 • Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών / Συμβουλίων κτλ. διάφορων επιστημονικών περιοδικών, ελληνικών και ξένων, όπως «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου» (Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα), «Ενέργεια και Δίκαιο» (Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη), «Année fiscale» (Παρίσι, PUF) κ.ά.

  

Διακρίσεις:

 • Παράσημο της Γαλλικής Δημοκρατίας: «Officier de la Légion dhonneur», με Διάταγμα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας (Ιούνιος 2015).
 • Παράσημο της Γαλλικής Δημοκρατίας: «Officier de lOrdre des Palmes Académiques», με Διάταγμα του Πρωθυπουργού της Γαλλικής Δημοκρατίας κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας (Νοέμβριος 2012).
 • Παράσημο της Γαλλικής Δημοκρατίας: «Chevalier de lOrdre des Palmes Académiques», με Διάταγμα του Πρωθυπουργού της Γαλλικής Δημοκρατίας κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας (Νοέμβριος 2006).
 • Άρχοντας Δικαιοφύλακας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοχώρος: www.thfortsakis.gr

E-mail: info@thfortsakis.gr

Διεύθυνση/Τηλέφωνα/fax Γραφείου/είων:                                       

Σαριπόλου 10, 10682, Αθήνα

Τηλ.: 210 8833925, Φαξ : 210 8835841