• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Θέμα: Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

                                                                                      Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018  

Αδικαιολόγητη αναντιστοιχία υφίσταται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, ως προς τη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος ια΄ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 344 (ΦΕΚ 297, 29-12-2000), στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων περιλαμβάνεται «η εμπορία φυτοφαρμάκων και άλλων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, εκτός εκείνων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση». Ομοίως, στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο κδ΄ ορίζεται ότι «οι Γεωπόνοι μπορούν να διενεργούν τον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, εκτός των κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών».

Από την άλλη πλευρά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4, παραγράφους 2θ΄ και 2ι΄ του  Προεδρικού Διατάγματος  υπ’ αρ. 109 (ΦΕΚ 47, 10-2-1989), περιλαμβάνουν «την εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ως άνω ειδών».

Η αναντιστοιχία αυτή δεν δικαιολογείται, καθώς οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων, λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στη Ζωική Παραγωγή. Η εκπαίδευσή τους, μάλιστα, περιλαμβάνει μεν βασικά γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης, αλλά από το 5ο εξάμηνο η εκπαίδευσή τους αφορά κυρίως στο αντικείμενο της Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, στο οποίο, μεταξύ άλλων, εντάσσεται το μάθημα της Φαρμακολογίας. 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

  • Πρόκειται να αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη αναντιστοιχία στα επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018 

 

Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

 

Την αναντιστοιχία στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, ως προς τη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει ότι αδικαιολόγητα στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων (άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 344 - ΦΕΚ 297, 29-12-2000) δεν περιλαμβάνεται η εμπορία προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση, ενώ αυτή περιλαμβάνεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αποφοίτων ΤΕΙ (άρθρο 4  Προεδρικού Διατάγματος  υπ’ αρ. 109, ΦΕΚ 47, 10-2-1989), αφού οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στη Ζωική Παραγωγή. Ζητά να μάθει από τον Υπουργό Παιδείας αν θα αποκατασταθεί η αναντιστοιχία αυτή.

 

 

 

 AKE: Ακριβής προσδιορισμός των μνημείων στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη Χώρα, που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

προς τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Ακριβής προσδιορισμός των μνημείων στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη Χώρα, που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Όπως είναι γνωστό, με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018 εκχωρήθηκαν 10.119 δημόσια ακίνητα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Σε συμπλήρωση της Ερώτησης με ΑΠ 1743 που κατέθεσα στις 20-9-2018, με θέμα «Εκχώρηση στο Υπερταμείο ιστορικών κτηρίων στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη Χώρα», αιτούμαι τον ακριβή προσδιορισμό των μνημείων που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο, τόσο στα Χανιά, όσο και σε όλη τη Χώρα. Η ονομαστική αναφορά των μνημείων είναι απαραίτητη, καθώς στην Υπουργική Απόφαση δεν αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που εκχωρούνται, αλλά μόνο οι 12ψήφιοι αριθμοί του Κτηματολογίου, χωρίς κανένα άλλο διευκρινιστικό στοιχείο των ακινήτων, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η ακριβής αναγνώρισή τους.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να προβεί στην κατάθεση των σχετικών εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει:

  • Ποια είναι ακριβώς τα ιστορικά κτήρια και μνημεία του νομού Χανιών, αλλά και όλης της Χώρας που, με την απόφαση ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018, έχουν εκχωρηθεί στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ);

 

Ο αιτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ