• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Βουλευτής Φθιώτιδας- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς τον Υπουργό Οικονομικών,

κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

                                                                                                                       Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ) απέκτησε το 2006 άδεια αποθήκης αποταμίευσης με αριθμό 06GR000001CWC00691, με τελωνείο παρακολούθησης το τελωνείο Οινόης (GR00832).

Τον Ιούλιο του 2016, στο πλαίσιο ετήσιου ελέγχου της αποθήκης από το τελωνείο παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρηθεί οι όροι της άδειας λειτουργίας και διέφευγαν εμπορεύματα από την τελωνειακή επιτήρηση. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε άμεσα η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, η οποία έδωσε οδηγίες διορθωτικών ενεργειών στην ΕΑΒ για την ορθή εφαρμογή των όρων της άδειας. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής έταξε στην ΕΑΒ αυστηρή προθεσμία 30 ημερών προκειμένου αυτή να διενεργήσει απογραφή για να διαπιστώσει τυχόν ελλείματα σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Μετά από διαδοχικές παρατάσεις που διήρκεσαν 5 μήνες και πολλαπλές κλήσεις των υπευθύνων σε απολογία, το Μάιο του 2017 ολοκληρώθηκε η απογραφή των αποθεμάτων. Στην απογραφή η ΕΑΒ παραδέχτηκε πως υπήρχαν ελλείματα της τάξης του 85%. Με βάση τη δήλωση αυτή, αλλά και την αξία των εμπορευμάτων, προέκυψε διαφυγή εμπορευμάτων, οι δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονταν στο ποσό των 25,5 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια, ανεστάλη η άδεια της αποθήκης, το αρμόδιο τελωνείο ξεκίνησε τις νομικά προβλεπόμενες διαδικασίες και η ΕΑΒ κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή, που, όμως, απορρίφθηκε, καθώς εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι που επέβαλαν την αναστολή της άδειας. Μέχρι σήμερα η άδεια της αποθήκης της ΕΑΒ έχει μεν ανασταλεί, αλλά δεν έχει ανακληθεί.

Τον Ιούλιο του 2017 ψηφίστηκε τροπολογία  (ισχύον άρθρο 55 του Ν. 4487/2017) προκειμένου να μην καταβληθούν από την ΕΑΒ πρόστιμα και προσαυξήσεις για αυτές τις παραβάσεις που θα υπερέβαιναν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Το άρθρο 55 του Ν. 4487/2017 προβλέπει ρύθμιση εκκαθάρισης των εμπορευμάτων μετά από αίτηση της ΕΑΒ στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρήθηκε να απαλλαγεί η ΕΑΒ για 1.259 παραβάσεις του παρελθόντος.

Αν και τον Απρίλιο 2018 η ΕΑΒ υπέβαλε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προς έλεγχο και αποδοχή υλικό τεκμηρίωσης για τακτοποίηση 448 περιπτώσεων, τον Ιούλιο του 2018 το τελωνείο ελέγχου απέρριψε τεκμηριωμένα στο σύνολό του το υλικό τεκμηρίωσης της ΕΑΒ και της έθεσε προθεσμία έως τις 30-10-18, προκειμένου αυτή να προσκομίσει εκ νέου τεκμηρίωση για το σύνολο των εκκρεμοτήτων της.  

Παρά την εξαιρετική σοβαρότητα του θέματος, σήμερα, 12 μήνες μετά τη ψήφιση της ρύθμισης, οι εκκρεμότητες παραμένουν ανοικτές στο σύνολό τους και η  ΕΑΒ αντιμετωπίζει βαρύτατα πρόστιμα, που θέτουν σε κίνδυνο όλα τα παραγωγικά προγράμματά της και συμβόλαια με πελάτες της.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα, 12μήνες μετά τη ψήφιση του άρθρου 55 του Ν. 4487/2017, που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εκκαθάρισης των εμπορευμάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η ΕΑΒ συνεχίζει να αδρανεί στην υλοποίηση των υποχρεώσεών της προς το εποπτεύον τελωνείο;
  • Υπάρχει χρονοδιάγραμμα οριστικής διευθέτησης των εκκρεμοτήτων της ΕΑΒ προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές; Αν ναι, το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι σύμφωνο με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς;
  • Πως πρόκειται να υλοποιηθούν τα μεγάλα προγράμματα της ΕΑΒ, τρέχοντα και μελλοντικά, όταν υπάρχουν τόσο σημαντικά οικονομικά θέματα σε εκκρεμότητα, που ενδέχεται να διακινδυνεύσουν την υλοποίησή τους;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

    

Χρήστος Κ. Σταϊκούρας                                                                                           Θεόδωρος  Π. Φορτσάκης

 

Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ                                                                                      Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

                                                                                       

 

 

  

 

 

 Δελτίο Τύπου:  Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις  

  Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

 

                                                                                  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Τα πολύ υψηλά πρόστιμα που αντιμετωπίζει η ΕΑΒ, εξαιτίας του ότι το  85% σχεδόν των εμπορευμάτων της έλειπε από την αποθήκη κατά τη διενέργεια τελωνειακού ελέγχου, οι δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονταν στο ποσό των 25,5 εκ. ευρώ, επισημαίνουν ο Χρήστος Κων. Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ και ο Καθηγητής  Θεόδωρος Φορτσάκης,  Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό Οικονομικών για ποιο λόγο η Διοίκηση της ΕΑΒ εξακολουθεί να αδρανεί στην υλοποίηση των υποχρεώσεών της προς το εποπτεύον τελωνείο, παρά την προ 12μηνου ψήφιση του άρθρου 55 του Ν. 4487/2017, που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εκκαθάρισης των εμπορευμάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Ζητούν να μάθουν αν υπάρχει σχετικό, σύμφωνο με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, χρονοδιάγραμμα διευθέτησης των εκκρεμοτήτων της ΕΑΒ και πως πρόκειται να υλοποιηθούν τα μεγάλα προγράμματα της ΕΑΒ, όταν αυτή έχει σε εκκρεμότητα τόσο σημαντικά οικονομικά θέματα.

 

 

 Ερώτηση: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους

                                                                                           Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

 Σύμφωνα με το άρθρο 115 του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), το οποίο εφαρμόζεται και στα χρέη από ΦΠΑ και καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις (μέχρι 31.12.2013), η προσωπική, αλληλέγγυα ευθύνη προσώπου διοικητών νομικών προσώπων επεκτείνεται, πέραν αυτού που διοικούσε το νομικό πρόσωπο κατά το χρόνο της παρακράτησης και σε εκείνους που διοικούν το νομικό πρόσωπο μετά. Παρόμοια είναι και η διατύπωση του άρθρου 50 του σήμερα ισχύοντος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

Όπως είναι εμφανές, η ρύθμιση αυτή επιβαρύνει αδικαιολόγητα πρόσωπα που, ενώ δεν είχαν καμία σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας κατά το χρόνο της παρακράτησης του φόρου (ή της έκδοσης των παραστατικών που επιβαρύνονται με ΦΠΑ), ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για φόρο που δεν αποδόθηκε ήδη πριν τη θητεία τους. Εξάλλου, καθώς δεν αποκλείεται τα πρόσωπα αυτά να  αδυνατούν να καταβάλουν το φόρο από την περιουσία του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της δικής τους διοίκησης, ελλείψει πόρων του τελευταίου, ο φόρος αναζητείται από την προσωπική τους περιουσία. Αυτό γίνεται δηλαδή ακόμα και αν αυτοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για πληρωμή του μη αποδοθέντος πριν από τη θητεία τους φόρου. Η πληρωμή, δηλαδή, επιδιώκεται, με αναγκαστικά μέτρα παρά την αντικειμενική τους αδυναμία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι άδικο και μάλιστα παράλογο.

Η στρέβλωση που προκαλείται ως προς την αλληλέγγυα προσωπική ευθύνη των φυσικών προσώπων – διοικούντων νομικά πρόσωπα από τις προαναφερθείσες διατάξεις του παλαιού, αλλά και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι εμφανής. Πρέπει επομένως να υπάρξει νέα ρύθμιση, που θα τροποποιεί τα άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013 και θα κατανέμει την προσωπική ευθύνη ανάλογα με τη θητεία του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

  • Πρόκειται να τροποποιήσει τα άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013 ως προς την αλληλέγγυα προσωπική ευθύνη των φυσικών προσώπων – διοικούντων νομικά πρόσωπα, ώστε η προσωπική ευθύνη να κατανέμεται ανάλογα με τη θητεία και τις τυχόν πράξεις και παραλείψεις του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ