• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Υποστελέχωση Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ΕΦΚΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς

τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

και την

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αχτσιόγλου

 

Θέμα:  Υποστελέχωση Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ΕΦΚΑ

                                                                                        Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

 Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 395 του Ν. 4512/2018 συστάθηκε, αντί της μέχρι τότε Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα που περιλάμβανε τέσσερις Διευθύνσεις και ένα Ανεξάρτητο Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών και διοικητικής υποστήριξης και υπαγόταν στο ΓΛΚ, μία μόνο Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, με τέσσερα τμήματα, υπαγόμενη πλέον στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΕΦΚΑ.

Αυτή η νέα διάρθρωση των οργανικών μονάδων χορήγησης συντάξεων δημοσίου τομέα, όπως έχω ήδη επισημάνει με την αναπάντητη ακόμα Ερώτηση μου με τίτλο «Κατάργηση από το ΓΛΚ της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα» και ΑΠ. 4231/ 9-3-2018, συνιστούσε σημαντική συρρίκνωση των προηγούμενων οργανωτικών δυνατοτήτων και προκαλούσε έντονο προβληματισμό ως προς την επαρκή στελέχωση της νέας υπηρεσίας.

 Δυστυχώς, έναν σχεδόν χρόνο μετά οι φόβοι μου επιβεβαιώνινται. Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων του ΓΛΚ, παρά την απόσπαση υπαλλήλων του ΓΛΚ στον ΕΦΚΑ προκειμένου να «μεταφερθεί η τεχνογνωσία» των συντάξεων του δημοσίου, στην Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ δεν υπάρχει ακόμα το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό για να «εκπαιδευτεί» στα θέματα χορήγησης συντάξεων του Δημοσίου. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, ο ΕΦΚΑ δεν έχει τοποθετήσει παρά μόνο πέντε εισηγητές κανονισμού συντάξεων και μεταβολών, δεκαέξι  εργαζομένους στη γραμματειακή υποστήριξη και σαράντα έξι συμβασιούχους με 12μηνη σύμβαση, μέσω σχετικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Μάλιστα, ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019) δεν έχει καν προσδιορίσει τις ανάγκες σε προσωπικό καμιάς από τις υπηρεσίες του, παρόλο που, ο  Ν.4512/2018 προέβλεπε ότι μέχρι 30-4-2018 θα είχε καθορισθεί ο ακριβής αριθμός των θέσεων της νεοσυσταθείσας στον ΕΦΚΑ Διεύθυνσης.

Η υποστελέχωση της νέας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της καθυστέρησης έκδοσης συνταξιοδοτικών πράξεων και την ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων του Δημοσίου.

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι του ΓΛΚ, την αδυναμία στελέχωσης της κρίσιμης υπηρεσίας του ΕΦΚΑ έχει σκοπό να καλύψει η Κυβέρνηση με την προσωρινή λύση της σύστασης Ομάδων Εργασίας με υποχρεωτική συμμετοχή υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, των σημερινών αποσπασμένων στον ΕΦΚΑ υπαλλήλων του ΓΛΚ και όσων είχαν υπηρετήσει στην πρώην Γενική Διεύθυνση του ΓΛΚ. Είναι σαφές ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών κανονισμού και πληρωμής των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας δεν μπορούν να  επιτευχθούν με τέτοιες προσωρινές λύσεις. Απαιτείται η στελέχωση της  Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ με επαρκές μόνιμο προσωπικό.

 

Ο κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:                                                                               

  • Πόσες αιτήσεις έκδοσης συνταξιοδοτικών πράξεων εκκρεμούν σήμερα στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ;
  • Για ποιο λόγο ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019) δεν έχει προσδιορίσει τις ανάγκες σε προσωπικό καμιάς από τις υπηρεσίες του, παρόλο που, σύμφωνα με τον Ν.4512/2018 προβλεπόταν ότι μέχρι 30-4-2018 θα είχε καθορισθεί ο ακριβής αριθμός των θέσεων της νεοσυσταθείσας στον ΕΦΚΑ Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την άμεση και επαρκή, με μόνιμο προσωπικό, στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ;
  • Ισχύει η πρόθεση της Κυβέρνησης να καλύψει την αδυναμία στελέχωσης της νεοσύστατης υπηρεσίας με την προσωρινή λύση των Ομάδων Εργασίας με υποχρεωτική συμμετοχή υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, των σημερινών αποσπασμένων στον ΕΦΚΑ υπαλλήλων του ΓΛΚ και όσων είχαν υπηρετήσει στην πρώην Γενική Διεύθυνση του ΓΛΚ;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

 Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

 Δελτίο Τύπου: Υποστελέχωση Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ΕΦΚΑ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

 

Υποστελέχωση Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ΕΦΚΑ

                        

Την υποστελέχωση της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ, μετά από την συρρίκνωση της υπηρεσίας και τη μεταφορά της από το ΓΛΚ στον ΕΦΚΑ (α. 395 του Ν. 4512/2018) και τη συνακόλουθη καθυστέρηση παροχής συντάξεων και επιδομάτων επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

 Ο υπογράφων Βουλευτής ρωτά τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας πόσες αιτήσεις έκδοσης συνταξιοδοτικών πράξεων εκκρεμούν στη νεοσύστατη Διεύθυνση του ΕΦΚΑ και για ποιο λόγο ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019) δεν έχει προσδιορίσει τις ανάγκες σε προσωπικό καμιάς από τις υπηρεσίες του. Ζητά να μάθει σε ποιες διορθωτικές κινήσεις θα προχωρήσουν τα αρμόδια Υπουργεία.

 

 

                                                                            Ερώτηση: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τους:

Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αχτσιόγλου  

 

Θέμα: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019

 Ο Ιωάννης Καραθανάσης είναι τέκνο του Χριστόδουλου Καραθανάση,  κυβερνήτη του ελικοπτέρου του Πολεμικού μας Ναυτικού, που κατέπεσε εν ώρα καθήκοντος εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στα Ίμια την 31η Ιανουαρίου 1996. Σε αναγνώριση της θυσίας του πατέρα του, το Ελληνικό Κράτος, με το άρθρο 5 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α' 189) επέκτεινε την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α' 120) περί συνταξιοδότησης των οικογενειών θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε αυτούς και στην περίπτωση των οικογενειών των θανόντων στα Ίμια.

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο γ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) «Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτιούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας δικαιούνται σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε σχολής ή του κάθε Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση, και για ένα ακόμη έτος εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως, όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ.».

 Τον Αύγουστο του 2018 ο ΕΦΚΑ διέκοψε παράνομα, απροειδοποίητα και αδικαιολόγητα την καταβολή της σύνταξης που χορηγείτο στον Ιωάννη Καραθανάση, χωρίς ο τελευταίος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (αφού τυγχάνει γεννηθείς την 21/10/1994), αλλά ούτε και να έχει περατώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο διεκόπη τον Αύγουστο του 2018 η καταβολή της σύνταξης, που δικαιούταν σύμφωνα με τους Ν. 2435/1996 και 1897/1990 και το ΠΔ 169/2007 μέχρι και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή την περάτωση των σπουδών ο Ιωάννης Καραθανάσης, αν και δεν είχε πληρωθεί καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις;

 

  • Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να χορηγηθεί αναδρομικά στον Ιωάννη Καραθανάση το ποσό της σύνταξης που δικαιούται με βάση τους Ν 2435/1996 και 1897/1990 και το ΠΔ 169/2007, η καταβολή της οποίας αδικαιολόγητα και παράνομα διεκόπη τον Αύγουστο του 2018;  

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ