• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τους:

Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αχτσιόγλου  

 

Θέμα: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019

 Ο Ιωάννης Καραθανάσης είναι τέκνο του Χριστόδουλου Καραθανάση,  κυβερνήτη του ελικοπτέρου του Πολεμικού μας Ναυτικού, που κατέπεσε εν ώρα καθήκοντος εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στα Ίμια την 31η Ιανουαρίου 1996. Σε αναγνώριση της θυσίας του πατέρα του, το Ελληνικό Κράτος, με το άρθρο 5 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α' 189) επέκτεινε την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α' 120) περί συνταξιοδότησης των οικογενειών θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε αυτούς και στην περίπτωση των οικογενειών των θανόντων στα Ίμια.

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο γ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) «Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτιούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας δικαιούνται σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε σχολής ή του κάθε Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση, και για ένα ακόμη έτος εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως, όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ.».

 Τον Αύγουστο του 2018 ο ΕΦΚΑ διέκοψε παράνομα, απροειδοποίητα και αδικαιολόγητα την καταβολή της σύνταξης που χορηγείτο στον Ιωάννη Καραθανάση, χωρίς ο τελευταίος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (αφού τυγχάνει γεννηθείς την 21/10/1994), αλλά ούτε και να έχει περατώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο διεκόπη τον Αύγουστο του 2018 η καταβολή της σύνταξης, που δικαιούταν σύμφωνα με τους Ν. 2435/1996 και 1897/1990 και το ΠΔ 169/2007 μέχρι και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή την περάτωση των σπουδών ο Ιωάννης Καραθανάσης, αν και δεν είχε πληρωθεί καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις;

 

  • Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να χορηγηθεί αναδρομικά στον Ιωάννη Καραθανάση το ποσό της σύνταξης που δικαιούται με βάση τους Ν 2435/1996 και 1897/1990 και το ΠΔ 169/2007, η καταβολή της οποίας αδικαιολόγητα και παράνομα διεκόπη τον Αύγουστο του 2018;  

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση  

Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019

 Την παράνομη και αδικαιολόγητη πρόωρη διακοπή της σύνταξης του Ιωάννη Καραθανάση, γιου του ηρωικού Χριστόδουλου Καραθανάση, κυβερνήτη του ελικοπτέρου που κατέπεσε στα Ίμια τον Ιανουάριο του 1996, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής υπογραμμίζει ότι καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις διακοπής χορήγησης της σύνταξης δεν πληρούται, διότι ούτε το 24ο έτος της ηλικίας του συμπλήρωσε ο δικαιούχος, ούτε επήλθε η ολοκλήρωση των σπουδών του. Ρωτά τους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον λόγο της διακοπής και τους ζητά να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 

 AKE: Ακριβής προσδιορισμός των μνημείων στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη Χώρα, που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

προς τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Ακριβής προσδιορισμός των μνημείων στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη Χώρα, που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Όπως είναι γνωστό, με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018 εκχωρήθηκαν 10.119 δημόσια ακίνητα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Σε συμπλήρωση της Ερώτησης με ΑΠ 1743 που κατέθεσα στις 20-9-2018, με θέμα «Εκχώρηση στο Υπερταμείο ιστορικών κτηρίων στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη Χώρα», αιτούμαι τον ακριβή προσδιορισμό των μνημείων που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο, τόσο στα Χανιά, όσο και σε όλη τη Χώρα. Η ονομαστική αναφορά των μνημείων είναι απαραίτητη, καθώς στην Υπουργική Απόφαση δεν αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που εκχωρούνται, αλλά μόνο οι 12ψήφιοι αριθμοί του Κτηματολογίου, χωρίς κανένα άλλο διευκρινιστικό στοιχείο των ακινήτων, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η ακριβής αναγνώρισή τους.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να προβεί στην κατάθεση των σχετικών εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει:

  • Ποια είναι ακριβώς τα ιστορικά κτήρια και μνημεία του νομού Χανιών, αλλά και όλης της Χώρας που, με την απόφαση ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018, έχουν εκχωρηθεί στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ);

 

Ο αιτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ