• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Θέμα: Δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13/29.1.2019), το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατανέμεται σε δύο νέα Τμήματα, το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας του ΦΠΨ εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Στο ίδιο άρθρο (παράγραφος 10) παρέχεται το δικαίωμα στους φοιτητές του ΦΠΨ με έτη εισαγωγής από το 2014 έως και 2018, να ενταχθούν, σύμφωνα με την προτίμηση τους, είτε σε ένα από τα στα δύο νέα Τμήματα είτε στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας. Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική, καθώς:

-κάνει μια αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των φοιτητών που εισήχθησαν το 2014 και αποφοίτησαν το 2018, δηλαδή που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο ακριβώς χρόνο φοίτησης και εκείνων που εισήχθησαν μεν το 2014, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ακόμα, ευνοώντας με τον τρόπο αυτό τους δεύτερους και

-δεν προβλέπει αντίστοιχη δυνατότητα για τους φοιτητές του ΦΠΨ με παλαιότερο από το 2014 έτος εισαγωγής ούτε για τους αποφοίτους του Τμήματος.

 Όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία έχουν τις ίδιες ειδικότερες γνώσεις πάνω στον Τομέα της Ψυχολογίας με τους φοιτητές που προβλέπει το άρθρο 16 παρ. 10 του Ν. 4589/2019. Έτσι, για λόγους ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και να αποκτήσουν την ειδίκευση του Ψυχολόγου, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

  • Πρόκειται το Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δυνατότητας σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση σπουδών Ψυχολογία, να εισαχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου και να λάβουν την ειδίκευση του Ψυχολόγου, παρακολουθώντας ενδεχομένως ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την ανάγκη να δοθεί, υπό προϋποθέσεις, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση Ψυχολογίας, να εισαχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει ότι η ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13/29.1.2019), που παρέχει το δικαίωμα στους φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής από 2014 έως και 2018 να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι προβληματική. Αφενός επειδή διακρίνει ανάμεσα στους φοιτητές που εισήχθησαν το 2014 και αποφοίτησαν το 2018 (που ολοκλήρωσαν δηλαδή τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο ακριβώς χρόνο φοίτησης) και εκείνους που εισήχθησαν μεν το 2014, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους. Και αφετέρου, επειδή δεν προβλέπει αντίστοιχη δυνατότητα για τους φοιτητές με παλαιότερο έτος εισαγωγής, καθώς και για τους αποφοίτους του Τμήματος, αν και όλοι οι ανωτέρω, έχουν τις ίδιες ειδικότερες γνώσεις πάνω στην Ψυχολογία.

Ρωτά τον Υπουργό αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δυνατότητας σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος ΦΠΨ, με κατεύθυνση Ψυχολογία, να εισαχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και να λάβουν την ειδίκευση του Ψυχολόγου, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης.Ερώτηση: Απορρόφηση ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

 Θέμα: Απορρόφηση ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», επίκειται κατάργηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα, καταργείται το Τμήμα ΦΠΨ και δημιουργούνται δυο νέα τμήματα (Τμήμα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ενώ ο τομέας Ψυχολογίας των ΦΠΨ εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Στο ίδιο άρθρο (παράγραφος 11) παρέχεται το δικαίωμα στους πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του ΦΠΨ (έτη εισαγωγής 2016, 2017, 2018), να ενταχθούν, σύμφωνα με την προτίμηση τους, είτε σε ένα από τα στα δύο νέα Τμήματα είτε στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας. Η παράγραφος 12 εξαιρεί από αυτό το δικαίωμα τους τεταρτοετείς φοιτητές (έτος εισαγωγής 2015), αλλά και εκείνους με έτος εισαγωγής 2014 (οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές σύμφωνα με το ν+2).

Ωστόσο, οι τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ, είναι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος και θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης.

 Εξάλλου, μια τέτοια δυνατότητα απορρόφησης φοιτητών υπό κατάργηση τμημάτων, που δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους, δίνεται στους φοιτητές των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας (άρθρα 6 και 11 του ιδίου σχεδίου νόμου), που εντάσσονται, υπό προϋποθέσεις, στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αθηνών.  Η στέρηση αντίστοιχης δυνατότητας στους ενεργούς φοιτητές των ΦΠΨ αποτελεί εμφανώς άνιση μεταχείριση.  

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

  • Πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του άρθρου 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ να εισαχθούν στα νέα Τμήματα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης;

 

 Ο ερωτών Βουλευτής

 

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ