• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Άνιση μεταχείριση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Χορού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Βουλευτής Α΄ Αθηνών- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς τους:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,

 Υπουργό Πολιτισμού και  Αθλητισμού, κα. Μυρσίνη Ζορμπά 

 

Θέμα: Άνιση μεταχείριση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Χορού

 

                                                                                           Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού», η ανώτερη καλλιτεχνική εκπαίδευση, στην οποία περιλαμβάνεται και η τριετής φοίτηση σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού, ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Χώρας, όπως τα Τ.Ε.Ι..

Με τον Ν. 3149/2003 τα Τ.Ε.Ι. «ανωτατοποιήθηκαν» και έγιναν τετραετούς φοίτησης. Οι ισότιμες μέχρι τότε τριετείς Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού έμειναν, δυστυχώς,  αδιαβάθμιστες.

Το άρθρο 79 του Ν. 4481/2017 όριζε ότι: «οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1158/1981 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003, θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα ΤΕΙ». Περαιτέρω παρέπεμπε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ως αρμόδιο φορέα για την αναγνώριση ισοτιμίας. Επιπλέον, προέβλεπε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον καθορισμό των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιμίας.

Η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ, παρά και τη σχετική κατατεθείσα, με ΑΠ 4120/6-3-2018, Ερώτηση της κυρίας Νίκης Κεραμέως και της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού για την αδικαιολόγητη καθυστέρησή της.

Μέχρι και σήμερα απόφοιτοι Επαγγελματικών Σχολών Χορού, που σπούδασαν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έλαβαν τον ίδιο τίτλο σπουδών, αντιμετωπίζονται κατά τρόπο άδικο και άνισο, μην απολαμβάνοντας τα ίδια δικαιώματα, ακόμα και αν σπούδασαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Καθώς το ζήτημα της διαβάθμισης των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σπουδών είναι εξαιρετικής σημασίας για τους αποφοίτους των Σχολών, τόσο για την ακαδημαϊκή εξέλιξη (την ένταξή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τη γενικότερη επιμόρφωσή τους), όσο και για την επαγγελματική ανέλιξή τους (προσδιορισμός κατηγορίας εργαζομένων στο δημόσιο, δυνατότητα απασχόλησής τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κ.α.), είναι κρίσιμο αυτό επιτέλους να επιλυθεί. Αρμόδιος φορέας για την διαβάθμιση αυτή είναι κατά το Ν. 3328/2005 ο  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον σύμφωνα με το Ν. 1158/1981 οι Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαβάθμιση της ισοτιμίας των Διπλωμάτων των αποφοίτων των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, τόσο μέχρι το 2003, όσο και μετά την έκδοση του Ν. 3149/2003, ώστε να αποκατασταθεί η ισότητα και να εκλείψουν οι απόφοιτοι «δύο ταχυτήτων»;

 

  • Πότε θα επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στην Χώρα;

 

Οι  ερωτώντες  Βουλευτές

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης                                                                                          Όλγα Κεφαλογιάννη

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ                                                                                    Βουλευτής Α΄ Αθηνών ΝΔ

 Δελτίο Τύπου: Άνιση μεταχείριση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Χορού

Άνιση μεταχείριση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Χορού

 

                                                                                            Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

Την άνιση μεταχείριση αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, που σπούδασαν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έλαβαν τον ίδιο τίτλο σπουδών, ακόμα και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσε μαζί με την Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Α΄ Αθηνών ΝΔ,  στη Βουλή.

Οι υπογράφοντες βουλευτές τονίζουν την ανάγκη άμεσης διαβάθμισης των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σπουδών και, ιδίως, των τριετών Επαγγελματικών Σπουδών Χορού από τον αρμόδιο, κατά το Ν. 3328/2005, ΔΟΑΤΑΠ και ρωτούν πότε θα γίνει αυτή και πότε θα επικαιροποιηθεί το ευρύτερο  θεσμικό πλαίσιο της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στην Χώρα.

 Ερώτηση:Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

κυρία Μυρσίνη Ζορμπά

 

Θέμα: Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

 Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ιδρύθηκε το 1997 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Μεταξύ των βασικών ιδρυτικών σκοπών του Μουσείου είναι η συγκρότηση συλλογών έργων σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς τέχνης, η ανάδειξη και παρουσίαση πρωτοποριακών και πειραματικών καλλιτεχνικών τάσεων, η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων με νέα μέσα και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης.

 Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/544010/37484/32151/1424 της 30ης Οκτωβρίου του 2018 δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ, καθώς η θητεία της μέχρι πρόσφατα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας έληξε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανέλαβε ειδική πενταμελής Επιτροπή, με προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή μεγάλων πολιτισμικών οργανισμών της ημεδαπής που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Αν και, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διοικητική διαδικασία θα προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε τους φακέλους όλων των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ. Συνολικά, απορρίφθηκαν δώδεκα υποψηφιότητες, λόγω:

  • Είτε εκπρόθεσμης κατάθεσης ή
  • ελλείψεως απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
  • μη πλήρωσης των απαιτούμενων ειδικών προσόντων.

Μετά την μάταιη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για τη θέση του Διευθυντή στο ΕΜΣΤ.

 Καθώς το έργο του ΕΜΣΤ είναι εξαιρετικής σημασίας, είναι αδιανόητο αυτό να παραμένει επί μήνες χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Ως εκ τούτου, πέρα από τους ουσιαστικούς λόγους απόρριψης των υποψηφίων, δεν θα έπρεπε γραφειοκρατικοί λόγοι να ανακόπτουν την πορεία για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του καταλληλότερου από αυτούς.

Η κυρία Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο η Επιτροπή Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ δεν κάλεσε τους υποψηφίους για τη θέση να προσκομίσουν τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνταν, ώστε ο φάκελός τους να είναι πλήρης και να αποφευχθεί η απόρριψή τους για αμιγώς γραφειοκρατικούς λόγους;
  • Πότε θα προκηρυχθεί ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ; Με ποια διαδικασία και με βάση ποια κριτήρια θα επιλεγεί ο καταλληλότερος;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ