• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση:Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

κυρία Μυρσίνη Ζορμπά

 

Θέμα: Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

 Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ιδρύθηκε το 1997 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Μεταξύ των βασικών ιδρυτικών σκοπών του Μουσείου είναι η συγκρότηση συλλογών έργων σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς τέχνης, η ανάδειξη και παρουσίαση πρωτοποριακών και πειραματικών καλλιτεχνικών τάσεων, η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων με νέα μέσα και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης.

 Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/544010/37484/32151/1424 της 30ης Οκτωβρίου του 2018 δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ, καθώς η θητεία της μέχρι πρόσφατα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας έληξε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανέλαβε ειδική πενταμελής Επιτροπή, με προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή μεγάλων πολιτισμικών οργανισμών της ημεδαπής που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Αν και, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διοικητική διαδικασία θα προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε τους φακέλους όλων των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ. Συνολικά, απορρίφθηκαν δώδεκα υποψηφιότητες, λόγω:

  • Είτε εκπρόθεσμης κατάθεσης ή
  • ελλείψεως απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
  • μη πλήρωσης των απαιτούμενων ειδικών προσόντων.

Μετά την μάταιη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για τη θέση του Διευθυντή στο ΕΜΣΤ.

 Καθώς το έργο του ΕΜΣΤ είναι εξαιρετικής σημασίας, είναι αδιανόητο αυτό να παραμένει επί μήνες χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Ως εκ τούτου, πέρα από τους ουσιαστικούς λόγους απόρριψης των υποψηφίων, δεν θα έπρεπε γραφειοκρατικοί λόγοι να ανακόπτουν την πορεία για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του καταλληλότερου από αυτούς.

Η κυρία Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο η Επιτροπή Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ δεν κάλεσε τους υποψηφίους για τη θέση να προσκομίσουν τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνταν, ώστε ο φάκελός τους να είναι πλήρης και να αποφευχθεί η απόρριψή τους για αμιγώς γραφειοκρατικούς λόγους;
  • Πότε θα προκηρυχθεί ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ; Με ποια διαδικασία και με βάση ποια κριτήρια θα επιλεγεί ο καταλληλότερος;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ