• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση: Άνιση μεταχείριση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Χορού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Βουλευτής Α΄ Αθηνών- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς τους:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,

 Υπουργό Πολιτισμού και  Αθλητισμού, κα. Μυρσίνη Ζορμπά 

 

Θέμα: Άνιση μεταχείριση αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Χορού

 

                                                                                           Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού», η ανώτερη καλλιτεχνική εκπαίδευση, στην οποία περιλαμβάνεται και η τριετής φοίτηση σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού, ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Χώρας, όπως τα Τ.Ε.Ι..

Με τον Ν. 3149/2003 τα Τ.Ε.Ι. «ανωτατοποιήθηκαν» και έγιναν τετραετούς φοίτησης. Οι ισότιμες μέχρι τότε τριετείς Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού έμειναν, δυστυχώς,  αδιαβάθμιστες.

Το άρθρο 79 του Ν. 4481/2017 όριζε ότι: «οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1158/1981 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003, θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα ΤΕΙ». Περαιτέρω παρέπεμπε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ως αρμόδιο φορέα για την αναγνώριση ισοτιμίας. Επιπλέον, προέβλεπε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον καθορισμό των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιμίας.

Η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ, παρά και τη σχετική κατατεθείσα, με ΑΠ 4120/6-3-2018, Ερώτηση της κυρίας Νίκης Κεραμέως και της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού για την αδικαιολόγητη καθυστέρησή της.

Μέχρι και σήμερα απόφοιτοι Επαγγελματικών Σχολών Χορού, που σπούδασαν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έλαβαν τον ίδιο τίτλο σπουδών, αντιμετωπίζονται κατά τρόπο άδικο και άνισο, μην απολαμβάνοντας τα ίδια δικαιώματα, ακόμα και αν σπούδασαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Καθώς το ζήτημα της διαβάθμισης των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σπουδών είναι εξαιρετικής σημασίας για τους αποφοίτους των Σχολών, τόσο για την ακαδημαϊκή εξέλιξη (την ένταξή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τη γενικότερη επιμόρφωσή τους), όσο και για την επαγγελματική ανέλιξή τους (προσδιορισμός κατηγορίας εργαζομένων στο δημόσιο, δυνατότητα απασχόλησής τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κ.α.), είναι κρίσιμο αυτό επιτέλους να επιλυθεί. Αρμόδιος φορέας για την διαβάθμιση αυτή είναι κατά το Ν. 3328/2005 ο  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον σύμφωνα με το Ν. 1158/1981 οι Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαβάθμιση της ισοτιμίας των Διπλωμάτων των αποφοίτων των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, τόσο μέχρι το 2003, όσο και μετά την έκδοση του Ν. 3149/2003, ώστε να αποκατασταθεί η ισότητα και να εκλείψουν οι απόφοιτοι «δύο ταχυτήτων»;

 

  • Πότε θα επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στην Χώρα;

 

Οι  ερωτώντες  Βουλευτές

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης                                                                                          Όλγα Κεφαλογιάννη

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ                                                                                    Βουλευτής Α΄ Αθηνών ΝΔ