• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την ανάγκη να δοθεί, υπό προϋποθέσεις, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση Ψυχολογίας, να εισαχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει ότι η ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13/29.1.2019), που παρέχει το δικαίωμα στους φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής από 2014 έως και 2018 να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι προβληματική. Αφενός επειδή διακρίνει ανάμεσα στους φοιτητές που εισήχθησαν το 2014 και αποφοίτησαν το 2018 (που ολοκλήρωσαν δηλαδή τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο ακριβώς χρόνο φοίτησης) και εκείνους που εισήχθησαν μεν το 2014, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους. Και αφετέρου, επειδή δεν προβλέπει αντίστοιχη δυνατότητα για τους φοιτητές με παλαιότερο έτος εισαγωγής, καθώς και για τους αποφοίτους του Τμήματος, αν και όλοι οι ανωτέρω, έχουν τις ίδιες ειδικότερες γνώσεις πάνω στην Ψυχολογία.

Ρωτά τον Υπουργό αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δυνατότητας σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος ΦΠΨ, με κατεύθυνση Ψυχολογία, να εισαχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και να λάβουν την ειδίκευση του Ψυχολόγου, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης.Ερώτηση: Απορρόφηση ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

 Θέμα: Απορρόφηση ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», επίκειται κατάργηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα, καταργείται το Τμήμα ΦΠΨ και δημιουργούνται δυο νέα τμήματα (Τμήμα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ενώ ο τομέας Ψυχολογίας των ΦΠΨ εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Στο ίδιο άρθρο (παράγραφος 11) παρέχεται το δικαίωμα στους πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του ΦΠΨ (έτη εισαγωγής 2016, 2017, 2018), να ενταχθούν, σύμφωνα με την προτίμηση τους, είτε σε ένα από τα στα δύο νέα Τμήματα είτε στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας. Η παράγραφος 12 εξαιρεί από αυτό το δικαίωμα τους τεταρτοετείς φοιτητές (έτος εισαγωγής 2015), αλλά και εκείνους με έτος εισαγωγής 2014 (οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές σύμφωνα με το ν+2).

Ωστόσο, οι τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ, είναι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος και θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης.

 Εξάλλου, μια τέτοια δυνατότητα απορρόφησης φοιτητών υπό κατάργηση τμημάτων, που δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους, δίνεται στους φοιτητές των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας (άρθρα 6 και 11 του ιδίου σχεδίου νόμου), που εντάσσονται, υπό προϋποθέσεις, στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αθηνών.  Η στέρηση αντίστοιχης δυνατότητας στους ενεργούς φοιτητές των ΦΠΨ αποτελεί εμφανώς άνιση μεταχείριση.  

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

  • Πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του άρθρου 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ να εισαχθούν στα νέα Τμήματα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης;

 

 Ο ερωτών Βουλευτής

 

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Απορρόφηση των ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Απορρόφηση των ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

 Την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενεργούς φοιτητές του υπό κατάργηση Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών να εισαχθούν στα νέα Τμήματα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,  ενδεχομένως υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης ενός ειδικού προγράμματος προσαρμογής και εξέτασης σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει ότι το άρθρο 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», δεν προβλέπει μια τέτοια δυνατότητα για τους τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ, σε αντίθεση με ρύθμιση του νομοσχεδίου για τους φοιτητές των, επίσης υπό κατάργηση, ΤΕΙ Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας. Ζητά να μάθει από τον Υπουργό Παιδείας αν πρόκειται να τροποποιηθεί η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου.