• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση: Απορρόφηση ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

 Θέμα: Απορρόφηση ενεργών φοιτητών ΦΠΨ στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», επίκειται κατάργηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα, καταργείται το Τμήμα ΦΠΨ και δημιουργούνται δυο νέα τμήματα (Τμήμα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ενώ ο τομέας Ψυχολογίας των ΦΠΨ εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Στο ίδιο άρθρο (παράγραφος 11) παρέχεται το δικαίωμα στους πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του ΦΠΨ (έτη εισαγωγής 2016, 2017, 2018), να ενταχθούν, σύμφωνα με την προτίμηση τους, είτε σε ένα από τα στα δύο νέα Τμήματα είτε στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας. Η παράγραφος 12 εξαιρεί από αυτό το δικαίωμα τους τεταρτοετείς φοιτητές (έτος εισαγωγής 2015), αλλά και εκείνους με έτος εισαγωγής 2014 (οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές σύμφωνα με το ν+2).

Ωστόσο, οι τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ, είναι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος και θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης.

 Εξάλλου, μια τέτοια δυνατότητα απορρόφησης φοιτητών υπό κατάργηση τμημάτων, που δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους, δίνεται στους φοιτητές των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας (άρθρα 6 και 11 του ιδίου σχεδίου νόμου), που εντάσσονται, υπό προϋποθέσεις, στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αθηνών.  Η στέρηση αντίστοιχης δυνατότητας στους ενεργούς φοιτητές των ΦΠΨ αποτελεί εμφανώς άνιση μεταχείριση.  

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

  • Πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του άρθρου 16 (παράγραφοι 1 και 2) του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους τεταρτοετείς και ν+2 φοιτητές των ΦΠΨ να εισαχθούν στα νέα Τμήματα Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεχομένως παρακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής και εξεταζόμενοι σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης;

 

 Ο ερωτών Βουλευτής

 

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ