• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση:Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

κυρία Μυρσίνη Ζορμπά

 

Θέμα: Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

 Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ιδρύθηκε το 1997 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Μεταξύ των βασικών ιδρυτικών σκοπών του Μουσείου είναι η συγκρότηση συλλογών έργων σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς τέχνης, η ανάδειξη και παρουσίαση πρωτοποριακών και πειραματικών καλλιτεχνικών τάσεων, η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων με νέα μέσα και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης.

 Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/544010/37484/32151/1424 της 30ης Οκτωβρίου του 2018 δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ, καθώς η θητεία της μέχρι πρόσφατα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας έληξε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανέλαβε ειδική πενταμελής Επιτροπή, με προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή μεγάλων πολιτισμικών οργανισμών της ημεδαπής που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Αν και, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διοικητική διαδικασία θα προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε τους φακέλους όλων των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ. Συνολικά, απορρίφθηκαν δώδεκα υποψηφιότητες, λόγω:

  • Είτε εκπρόθεσμης κατάθεσης ή
  • ελλείψεως απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
  • μη πλήρωσης των απαιτούμενων ειδικών προσόντων.

Μετά την μάταιη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για τη θέση του Διευθυντή στο ΕΜΣΤ.

 Καθώς το έργο του ΕΜΣΤ είναι εξαιρετικής σημασίας, είναι αδιανόητο αυτό να παραμένει επί μήνες χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Ως εκ τούτου, πέρα από τους ουσιαστικούς λόγους απόρριψης των υποψηφίων, δεν θα έπρεπε γραφειοκρατικοί λόγοι να ανακόπτουν την πορεία για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του καταλληλότερου από αυτούς.

Η κυρία Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο η Επιτροπή Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ δεν κάλεσε τους υποψηφίους για τη θέση να προσκομίσουν τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνταν, ώστε ο φάκελός τους να είναι πλήρης και να αποφευχθεί η απόρριψή τους για αμιγώς γραφειοκρατικούς λόγους;
  • Πότε θα προκηρυχθεί ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ; Με ποια διαδικασία και με βάση ποια κριτήρια θα επιλεγεί ο καταλληλότερος;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

 

Τους λόγους που οδήγησαν στη ματαίωση της πλήρωσης της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ βάσει της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/544010/37484/32151/1424/30-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που συνεχίζει να αφήνει ακέφαλο το ΕΜΣΤ, ζητά να μάθει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Ο υπογράφων Βουλευτής ρωτά επίσης την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού πότε και με ποια διαδικασία θα γίνει ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την κάλυψη της επίμαχης θέσης.

 

 

 Ερώτηση: Ισοτιμία πτυχίων Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι. Αθηνών και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Θέμα: Ισοτιμία πτυχίων Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι. Αθηνών και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4521/2018, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε, μεταξύ άλλων, η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, που περιλαμβάνει το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ανάλογες σπουδές προσέφερε το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Το Τμήμα αυτό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ιδρύθηκε το 1985 και αποτελούσε τον μοναδικό φορέα σπουδών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αριθμεί ως σήμερα 1050 αποφοίτους Συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κατόπιν συγχώνευσης σε αυτό του σχετικού τμήματος του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με ανάλογο πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δημιουργείται αυτομάτως ένα θέμα αποφοίτων «δύο ταχυτήτων». Αποφοίτων τεχνολογικής εκπαίδευσης από τη μια και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από την άλλη, με διαφορετική ακαδημαϊκή αναγνώριση και δικαιώματα στην αγορά εργασίας.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα σπουδών του συγχωνευμένου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, το οποίο ήταν τετραετούς φοίτησης, συμπεριλαμβανομένων της εξάμηνης πρακτικής άσκησης και της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, είναι παραπλήσιο με εκείνο του ομώνυμου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, επίσης τετραετούς φοίτησης, θα πρέπει να δοθεί στους αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. Αθηνών η δυνατότητα να λάβουν ισοτιμία πτυχίου τους με εκείνο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ισοτιμία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να τους δοθεί μετά την παρακολούθηση ενός ειδικού προγράμματος προσαρμογής και την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου. Η θέσπιση κατατακτηρίων εξετάσεων δεν θα ήταν η κατάλληλη λύση, καθώς πρόκειται για Σχολή του Πανεπιστημίου που έχει σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και τον ίδιο τίτλο με το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Πρόκειται το Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο ισοτιμίας των πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών με εκείνα των αποφοίτων του ομώνυμου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής;
  • Με ποια διαδικασία θα εξασφαλίσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την ισοτιμία των πτυχιούχων του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών με εκείνους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής;
  • Για τους απόφοιτους πτυχιούχους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών με αποδεδειγμένη αδιάκοπη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της συντήρησης για πάνω από μια δεκαετία ποια θα είναι η διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων τους;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ