• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Δίχως τέλος η ασυνέπεια του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση  προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Θέμα: Δίχως τέλος η ασυνέπεια του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ.

                                                                                                 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018 

Το Υπουργείο Παιδείας, κατά τη συνήθη πρακτική του, είναι ασυνεπές απέναντι στους εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ, μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του.

Αν και τα Δημόσια ΙΕΚ διανύουν την 6η εβδομάδα διδασκαλίας του Εξαμήνου 2018Β, οι περίπου 8.000 ωρομίσθιοι καθηγητές των ΔΙΕΚ δεν έχουν ακόμα υπογράψει τις συμβάσεις εργασίας τους. Η σημαντική αυτή καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων, εκτός από το ότι παραβιάζει την εργατική νομοθεσία, καθιστά σχεδόν βέβαιη τη πολύ μεγάλη καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων τους.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

  • Για ποιο λόγο έχει και πάλι καθυστερήσει η υπογραφή των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ; Πότε πρόκειται να τεθούν προς υπογραφή οι συμβάσεις των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ για το τρέχον εξάμηνο;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Δίχως τέλος η ασυνέπεια του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ.

                                                                              Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Δίχως τέλος η ασυνέπεια του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ.

                                                                   

Τη συνεχιζόμενη ασυνέπεια του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτές των Δημόσιων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ), αφού δεν έχουν υπογραφεί ακόμα οι συμβάσεις εργασίας τους, παρόλο που διανύουμε την 6η εβδομάδα διδασκαλίας του Εξαμήνου 2018Β, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Παιδείας για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμη υπογραφεί όλες οι συμβάσεις των εκπαιδευτών των Δημοσίων ΙΕΚ και ζητά να μάθει πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

 

 

 

 Ερώτηση: Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Θέμα: Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

                                                                                      Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018  

Αδικαιολόγητη αναντιστοιχία υφίσταται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, ως προς τη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος ια΄ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 344 (ΦΕΚ 297, 29-12-2000), στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων περιλαμβάνεται «η εμπορία φυτοφαρμάκων και άλλων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, εκτός εκείνων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση». Ομοίως, στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο κδ΄ ορίζεται ότι «οι Γεωπόνοι μπορούν να διενεργούν τον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, εκτός των κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών».

Από την άλλη πλευρά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4, παραγράφους 2θ΄ και 2ι΄ του  Προεδρικού Διατάγματος  υπ’ αρ. 109 (ΦΕΚ 47, 10-2-1989), περιλαμβάνουν «την εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ως άνω ειδών».

Η αναντιστοιχία αυτή δεν δικαιολογείται, καθώς οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων, λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στη Ζωική Παραγωγή. Η εκπαίδευσή τους, μάλιστα, περιλαμβάνει μεν βασικά γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης, αλλά από το 5ο εξάμηνο η εκπαίδευσή τους αφορά κυρίως στο αντικείμενο της Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, στο οποίο, μεταξύ άλλων, εντάσσεται το μάθημα της Φαρμακολογίας. 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

  • Πρόκειται να αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη αναντιστοιχία στα επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ