• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Όλα τα άρθρα

Δελτίο Τύπου: Τη χαριστική βολή στο εκπαιδευτικό σύστημά μας επιχειρεί να δώσει ο Υπουργός Παιδείας

Αθήνα, 26 Aυγούστου 2015

 

Ανακοίνωση

 

Τη χαριστική βολή στο εκπαιδευτικό σύστημά μας επιχειρεί να δώσει ο Υπουργός Παιδείας κύριος Αριστείδης Μπαλτάς, ενώ επίκειται η αποχώρησή του από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά τα σχέδια της τελευταίας στιγμής για αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευσης, η υλοποίηση των οποίων, πέραν των πολιτικών ζητημάτων που θέτει, θα καταστήσει αδύνατη την έγκαιρη αντιμετώπιση φλεγόντων προβλημάτων και κατ’ επέκταση την ομαλή έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, την τιμητική της έχει τώρα η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Πρωταγωνιστής του Υπουργείου Παιδείας στο πεδίο αυτό είναι ο Γενικός Γραμματέας κύριος Δημήτρης Χασάπης, ο οποίος, σε σχέση με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, νομοθετεί με δελτία τύπου και προφορικές εντολές και προκαλεί κομφούζιο στη λειτουργία των ελληνόγλωσσων σχολείων μας.

Στην ίδια κατεύθυνση, με χθεσινή απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας κύριος Αριστείδης Μπαλτάς κυρώνει κατ’ επιλογή του συγκεκριμένους μόνο πίνακες επιλογής για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Κατ’ αυτό τον τρόπο ενεργεί παράτυπα και τραυματίζει αφόρητα τη σχετική διαδικασία, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Δυστυχώς, το κύκνειο άσμα του κυρίου Υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας δεν διαφοροποιείται από τη δράση του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στο χώρο αυτό.      

 

Ο Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας

 Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας

 τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΔελτίο Τύπου: Σχετικά με τις κομματικές πρακτικές του υπό παραίτηση Υπουργείου Παιδείας

Αθήνα, 24 Aυγούστου 2015

 

Ανακοίνωση

 

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αρνείται να καταλάβει ότι κατά το στάδιο των διερευνητικών εντολών που διανύουμε, στο παρά πέντε της ανάληψης καθηκόντων από υπηρεσιακή κυβέρνηση,  δεν δικαιούται να εξακολουθεί την εφαρμογή των κομματικών πρακτικών της καθώς τελεί υπό παραίτηση. Σήμερα, παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας επιχειρούν να επιτύχουν την άμεση αντικατάσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, προς εξυπηρέτηση κομματικών επιδιώξεων. Όλοι όσοι εμπλέκονται, πρωτίστως ο Υπουργός Παιδείας κύριος Αριστείδης Μπαλτάς, υποχρεούνται να μην λάβουν τέτοιες αποφάσεις, που θα τους εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

 

Ο Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας

 Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας

τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Ερώτηση: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό – Προβληματική η διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κύριο Αριστείδη Μπαλτά

 

Θέμα: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό – Προβληματική η διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015

 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό διέπεται από το Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 18 αυτού, η εύρυθμη λειτουργία των σχετικών εκπαιδευτικών μονάδων διασφαλίζεται με την απόσπαση ή την παράταση της απόσπασης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού από την Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές συγκεκριμενοποιούνται με την Φ.821/1786Α'/109053/Ζ1/25-9-2012 Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές», η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 3 περ. δ’ του Ν. 4027/2011.   

 

Κατά την τρέχουσα διαδικασία των αποσπάσεων και των παρατάσεων των αποσπάσεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι ενεργεί με τρόπο που δεν συμβαδίζει με το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις μέσω μίας κατά το δοκούν ερμηνείας αυτών. Η παραδοξότητα είναι καταφανής ιδίως στην περίπτωση των έγγαμων εκπαιδευτικών με Έλληνες εγκατεστημένους στο εξωτερικό, με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κάτοικους εξωτερικού, όπου το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να αλλάζει τις προϋποθέσεις παράτασης της απόσπασης τους, νομοθετώντας με δελτία τύπου! Αποκλίσεις από τα ισχύοντα διαπιστώνονται όμως και σε σχέση με τις νέες αποσπάσεις με αντικειμενικά κριτήρια. Η συμπεριφορά αυτή γεννά ερωτήματα ως προς το ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και ως προς το αν, για μία ακόμη φορά, επιχειρείται η επιλογή με έμμεσο τρόπο των «ημετέρων».

 

Ενδεχόμενες καταχρήσεις που έχουν σημειωθεί σε σχέση με τη διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό δεν δικαιολογούν αυθαίρετες αποκλίσεις ούτε αυταρχικές συμπεριφορές, αντιθέτως, επιβάλλουν μεν την αντιμετώπισή τους, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Περαιτέρω, οι συναφείς, δέουσες αλλαγές στα μέχρι σήμερα ισχύοντα πρέπει να αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους, και αντικείμενο εκτενούς μελέτης. Δεδομένου ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αδράνησε και δεν έπραξε αυτό μέχρι σήμερα, η δίκαιη λύση για φέτος είναι η πιστή εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 

Τα γεγονότα αυτά και οι συνακόλουθες αντιδράσεις έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, παρά το ότι σε ορισμένα κράτη το σχολικό έτος  ξεκίνησε ή ξεκινά λίαν συντόμως, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στη Χώρα μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δυσλειτουργία ορισμένων εξ αυτών των εκπαιδευτικών μονάδων, δεδομένου ότι δεν έχουν καλυφθεί ακόμη τα σχετικά  λειτουργικά κενά. Στην περίπτωση μάλιστα που το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να κινείται στην ίδια κατεύθυνση, θα προκληθούν τα ακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα: α) ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την αθρόα απόσπαση νέων εκπαιδευτικών που θα δικαιούνται να λαμβάνουν επιμίσθιο, σε αντίθεση με αυτούς που θα αντικαταστήσουν, β) ο μέχρι σήμερα προγραμματισμός των εκπαιδευτικών που ανέμεναν με βεβαιότητα ιδίως την παράταση της απόσπασής τους θα ανατραπεί πλήρως την τελευταία στιγμή, με έντονα αρνητικές συνέπειες γι’ αυτούς, καθώς υποχρεούνται να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα στην οποία υπηρετούσαν, γ) θα παραταθεί η δυσλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού, λόγω των σχετικών καθυστερήσεων στην ανάληψη καθηκόντων από νέους εκπαιδευτικούς.

 

Ανάλογες καθυστερήσεις και προβλήματα αναμένεται να παρουσιασθούν και όσον αφορά στο ζήτημα της επιλογής Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η παράταση της θητείας των οποίων λήγει στις 31 Αυγούστου. Παρά την από 14-4-2015 σχετική ερώτησή μου προς τον Υπουργό Παιδείας, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η αναγκαία Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 12 του Ν. 4027/2011.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

-  Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων και των παρατάσεων των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;

- Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να τηρήσει τις κείμενες διατάξεις, ώστε να επιλεγούν αυτοί που εκ του νόμου δικαιούνται να στελεχώσουν τις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;     

- Επιθυμεί το Υπουργείο Παιδείας η στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό να γίνει από τους άριστους ή από τους «ημέτερους», όπως το δεύτερο έχει ήδη καταγγελθεί για τη διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στην Ελλάδα;

-  Πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η παράταση της θητείας των ήδη υπηρετούντων λήγει στις 31 Αυγούστου και σε πολλά από τα εν λόγω σχολεία τα μαθήματα ξεκίνησαν ή ξεκινούν εντός ολίγων ημερών;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

 Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ