• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση: Προβληματική η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ερώτηση προς τον Υπουργό

Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Προβληματική η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                                                           Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018

 H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συστάθηκε ως ανεξάρτητο ειδικό εποπτικό όργανο της δημόσιας διοίκησης, με οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική αυτοτέλεια, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των αγορών, η διαφάνεια της χρηματιστηριακής αγοράς, η  οικονομική σταθερότητα, η προστασία των επενδυτών και η μείωση του οικονομικού εγκλήματος. Μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελούν τους δύο εποπτικούς φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η αλματώδης αύξηση των Κανονισμών, Οδηγιών και της υπόλοιπης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που μετουσιώνεται σε εθνική και αφορά την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με τις πολυάριθμες εισαγγελικές παραγγελίες και τις καταγγελίες που γίνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν αυξήσει σημαντικά τον όγκο εργασίας της. Η Επιτροπή δεν φαίνεται να διαχειρίζεται με την ταχύτητα που απαιτείται στον αυξημένο αυτόν όγκο. Στο μεταξύ, οι αποχωρήσεις προσωπικού και οι αποσπάσεις τους σε άλλους φορείς, είτε του δημοσίου, είτε της ΕΕ ολοένα και αυξάνονται. Προκύπτει λοιπόν ζήτημα τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των εργασιών της Επιτροπής όσο και ως προς την αριθμητική ικανότητα του προσωπικού της να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

Η Διοίκηση του φορέα, από κοινού με το Σύλλογο Εργαζομένων του, κατέθεσαν  πρόταση για νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των προβλημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε αυτή να αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία  της.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς; Ειδικότερα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αν ναι, πως θα αντιμετωπισθεί;

2) Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόταση που κατέθεσε η  Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από κοινού με τον Σύλλογο Εργαζομένων της, σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ