• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Δελτίο Τύπου: Κίνδυνος κατάρρευσης της «στοάς των Νυμφών», στα Αρχαία Λατομεία της Πάρου

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018

                Κίνδυνος κατάρρευσης της «στοάς των Νυμφών», στα Αρχαία Λατομεία της Πάρου                                                         

Τον κίνδυνο κατάρρευσης του αρχαιολογικού χώρου της «στοάς των Νυμφών» στα Αρχαία Λατομεία της Πάρου από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των Σύγχρονων Λατομείων εξόρυξης Μαρμάρου ιδιωτικής εταιρίας επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρεται στην εξόρυξη μαρμάρου στον ιστορικό αυτό χώρο, ζητά να μάθει από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αν είναι ενήμεροι για την επικινδυνότητα της κατάστασης της «στοάς των Νυμφών» και ερωτά και σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν για να διασφαλίσουν την προστασία και ανάδειξη του μοναδικής σημασίας για την πολιτιστική μας κληρονομιά χώρου των Αρχαίων Λατομείων.