• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Θ. Φορτσάκη - Μ. Σπυράκη

Η παιδεία έχει από μόνη της ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία,

δεν χρειάζεται επιπλέον 23%

 

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2015

 

Μετά από ένα καταστροφικό πεντάμηνο η Ελλάδα επιχειρεί να επιστρέψει στην οικονομική σταθερότητα με μια νέα συμφωνία, με τίμημα όμως μια σειρά δυσβάστακτα μέτρα, όπως, στο χώρο της παιδείας, η επιβολή ΦΠΑ 23% σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήτοι στα ιδιωτικά σχολεία, στα φροντιστήρια, στα κέντρα ξένων γλωσσών, στα κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα κολλέγια κ.α.

Το μέτρο αυτό:

-          επιβλήθηκε με αποκλειστική πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, αντί άλλου ισοδυνάμου,

-          θα οδηγήσει σε μια δυσμενή διάκριση μεταξύ των μαθητών που θα μπορούν να καταβάλλουν τα αυξημένα δίδακτρα και εκείνων που θα αδυνατούν,

-          θα ενισχύσει τη φοροδιαφυγή, διότι πολλοί ιδιωτικοί οργανισμοί εκπαίδευσης θα εξαναγκασθούν να υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές για να εξασφαλίσουν την οικονομική επιβίωσή τους,

-          θα αποστερήσει την οικονομία από την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, διότι πολλοί ιδιωτικοί οργανισμοί εκπαίδευσης θα οδηγηθούν στο κλείσιμο και πολυάριθμοι εκπαιδευτικοί στην απόλυση,

-          εισάγει προφανώς δυσμενή μεταχείριση των Ελλήνων μαθητών σε σχέση με τους μαθητές των άλλων κρατών μελών που απολαμβάνουν τη δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης χωρίς υπέρογκα δίδακτρα, αφού δεν καταβάλουν ΦΠΑ 23%.

 

Με την επιλογή της Ελληνικής Κυβέρνησης για επιβολή ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, μέτρο που δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η παιδεία μας υφίσταται ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Σας καλούμε, λοιπόν, να παρέμβετε δυναμικά προς την Ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να αντικατασταθεί το μέτρο αυτό με ένα άλλο ισοδύναμο.

 

 

 

Καθηγητής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης                            Μαρία Σπυράκη

         Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ                                Ευρωβουλευτής ΝΔ

τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών