• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση: Ψηφιακό σχολείο – Ακύρωση αγοράς διαδραστικών πινάκων  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κύριο Αριστείδη Μπαλτά

 

Θέμα: Ψηφιακό σχολείο – Ακύρωση αγοράς διαδραστικών πινάκων

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2015

 

Η μεγάλη σπουδαιότητα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως του διαδικτύου, λόγω της αυξημένης χρησιμότητας και της ευρύτατης διάδοσής τους, καθιστά αναγκαία την ενσωμάτωση τους σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση σε ένα σύγχρονο σχολείο. Η υιοθέτηση σχετικών, σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία, επ’ ωφελεία των μαθητών, που εξοικειώνονται με τη χρήση τους. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθημάτων είναι ο κύριος στόχος του ψηφιακού σχολείου, του σχολείου του 21ου αιώνα, η υλοποίηση του οποίου επιτυγχάνεται σταδιακά στη Χώρα μας, μεταξύ άλλων, με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση του προγράμματoς αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές μας να μορφώνονται σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και συνεπώς, κατόπιν της ολοκλήρωσης των σπουδών τους, αυτοί να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι των αποφοίτων των άλλων ευρωπαϊκών σχολείων.

 

Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προβεί στη διακοπή της υλοποίησης του προγράμματος του ψηφιακού σχολείου. Ειδικότερα, πρόθεση της ηγεσίας αυτού είναι καταρχάς η ακύρωση της αγοράς διαδραστικών πινάκων για τις σχολικές μονάδες, παρά την ύπαρξη των αναγκαίων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γίνεται εμφανές πως κατ’ αυτό τον τρόπο η υλοποίηση του ψηφιακού σχολείου καθίσταται όνειρο θερινής νυκτός και η επιστροφή στο σχολείο του περασμένου αιώνα, στην κιμωλία και στο μαυροπίνακα, ζοφερή πραγματικότητα.

 

Η απόφαση αυτή είναι οπισθοδρομική και η υλοποίησή της θα συμβάλλει στη διεθνή απομόνωση των μαθητών μας, καθώς αυτοί θα περιέλθουν σε άνιση θέση σε σχέση με τους συμμαθητές τους, που προέρχονται από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δημιουργεί μάλιστα ιδιαίτερη ανησυχία για το ποια άλλα μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση πρόκειται να ληφθούν στο μέλλον. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη ή πρωτοφανή κίνηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, καθώς εμπόδια στην κινητικότητα των μαθητών και φοιτητών μας έχουν ήδη επιχειρηθεί να δημιουργηθούν με άλλες αποφάσεις του. Χαρακτηριστικά σημειώνονται η πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για μη κάλυψη των δαπανών συμμετοχής των μαθητών μας σε Διεθνείς και Βαλκανικές Ολυμπιάδες, η οποία, ευτυχώς, κατόπιν μαζικών αντιδράσεων, δεν έγινε πραγματικότητα, όπως επίσης η σχεδιαζόμενη αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος των πιστωτικών μονάδων στα πανεπιστήμια μας, που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει εμπόδια στην κινητικότητα των φοιτητών μας εντός της Ευρώπης. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τα σχετικά κονδύλια για την αγορά διαδραστικών πινάκων, που τελικώς δεν θα χρησιμοποιηθούν, δεν μπορούν να διατεθούν σε άλλες κατευθύνσεις αλλά θα χαθούν.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

- Γιατί ακυρώνεται η αγορά διαδραστικών πινάκων για τον εξοπλισμό των σχολείων μας και κατ’ επέκταση επιβραδύνεται σημαντικά η υλοποίηση του ψηφιακού σχολείου;

- Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας για το ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία;

- Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας για το σχολείο του 21ου αιώνα; Οραματίζεται τη μετάβαση στο ψηφιακό σχολείο ή την επιστροφή στο σχολείο του περασμένου αιώνα;

- Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας για την κινητικότητα των μαθητών και φοιτητών μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι η κινητικότητα αυτή επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ