• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Δελτίο Τύπου:Συνάντηση με Προεδρείο Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

 

Δελτίο Τύπου

Στις 23 Ιουλίου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, κύριο Γιάννη Βαφειαδάκη και κύριο Σπύρο Κετζετζή, με αντικείμενο συζήτησης τη φροντιστηριακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας μου εξέθεσαν, μεταξύ άλλων, την πλήρη διαφωνία τους στην πρόσφατη επιβολή ΦΠΑ σε ποσοστό 23% στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις οποίες παρέχουν. Πρόκειται για μέτρο που υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία της συγκυβέρνησης και καταργεί την πλήρη απαλλαγή αυτών των υπηρεσιών από το ΦΠΑ, που ίσχυε μέχρι σήμερα, εξαιτίας ακριβώς του εκπαιδευτικού χαρακτήρα τους.

Αντιμετωπίζω το ζήτημα με εξαιρετική ευαισθησία και προβληματισμό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι από νομική, παιδαγωγική και οικονομική άποψη άκρως προβληματική. Από νομική άποψη, θα προβληθούν σοβαρές ενστάσεις μη συμβατότητας αυτής με το ενωσιακό δίκαιο. Από παιδαγωγική άποψη, θα πληγούν οι μαθητές μας, ιδίως οι οικονομικά ασθενέστεροι και οι μεσαίες τάξεις, που θα αδυνατούν να καταβάλλουν τα αυξημένα δίδακτρα. Από οικονομική άποψη, θα οδηγηθούν στο να κλείσουν εκατοντάδες φροντιστήρια σε ολόκληρη τη χώρα, με αρνητικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους σε αυτά. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 2.600 φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στα οποία απασχολούνται περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί.

Στόχος μας πρέπει να είναι, λοιπόν, η εξεύρεση μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης λύσης, μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους, το ταχύτερο δυνατό.