• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα
Ερώτηση: Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τους:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Λυδία Κονιόρδου

Θέμα: Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, τα οποία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές. Τα προσόντα των καθηγητών-εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων, όπως ορίζει ο νόμος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2158/1993 εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις από το ΥΠΕΠΘ. Πρόκειται για την ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 με θέμα «Χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων» και για την ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997 με θέμα «Ορισμός εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους Μουσικών Σχολείων κ.α.». Οι δύο αυτές υπουργικές αποφάσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι «στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία- Μουσικές Σχολές)», ότι «οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλων μουσικής ειδικότητας θα δίνονται σε επιτροπή που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αλλά και ότι «οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα είναι οι εξής: πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας), πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής) και πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων».

Οι διατάξεις αυτές, ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν όπως πρέπει, αφού το Υπουργείο Παιδείας μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις προχώρησε στη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας.

Η παρέμβαση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού για την εφαρμογή του Ν. 2158/1993 και των κατ’ εξουσιοδότησή του υπουργικών αποφάσεων είναι επιβεβλημένη.

Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι σήμερα ώστε να εφαρμοστεί ο Ν. 2158/1993 και οι ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 και ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997 για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διασφαλίσουν την από εδώ και πέρα πλήρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων;

Ο ερωτών Βουλευτής-

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ