• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Όλα τα άρθρα

Δελτίο Τύπου:  Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις  

  Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

 

                                                                                  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Τα πολύ υψηλά πρόστιμα που αντιμετωπίζει η ΕΑΒ, εξαιτίας του ότι το  85% σχεδόν των εμπορευμάτων της έλειπε από την αποθήκη κατά τη διενέργεια τελωνειακού ελέγχου, οι δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονταν στο ποσό των 25,5 εκ. ευρώ, επισημαίνουν ο Χρήστος Κων. Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ και ο Καθηγητής  Θεόδωρος Φορτσάκης,  Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό Οικονομικών για ποιο λόγο η Διοίκηση της ΕΑΒ εξακολουθεί να αδρανεί στην υλοποίηση των υποχρεώσεών της προς το εποπτεύον τελωνείο, παρά την προ 12μηνου ψήφιση του άρθρου 55 του Ν. 4487/2017, που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εκκαθάρισης των εμπορευμάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Ζητούν να μάθουν αν υπάρχει σχετικό, σύμφωνο με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, χρονοδιάγραμμα διευθέτησης των εκκρεμοτήτων της ΕΑΒ και πως πρόκειται να υλοποιηθούν τα μεγάλα προγράμματα της ΕΑΒ, όταν αυτή έχει σε εκκρεμότητα τόσο σημαντικά οικονομικά θέματα.

 

 

 Ερώτηση: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους

                                                                                           Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

 Σύμφωνα με το άρθρο 115 του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), το οποίο εφαρμόζεται και στα χρέη από ΦΠΑ και καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις (μέχρι 31.12.2013), η προσωπική, αλληλέγγυα ευθύνη προσώπου διοικητών νομικών προσώπων επεκτείνεται, πέραν αυτού που διοικούσε το νομικό πρόσωπο κατά το χρόνο της παρακράτησης και σε εκείνους που διοικούν το νομικό πρόσωπο μετά. Παρόμοια είναι και η διατύπωση του άρθρου 50 του σήμερα ισχύοντος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

Όπως είναι εμφανές, η ρύθμιση αυτή επιβαρύνει αδικαιολόγητα πρόσωπα που, ενώ δεν είχαν καμία σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας κατά το χρόνο της παρακράτησης του φόρου (ή της έκδοσης των παραστατικών που επιβαρύνονται με ΦΠΑ), ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για φόρο που δεν αποδόθηκε ήδη πριν τη θητεία τους. Εξάλλου, καθώς δεν αποκλείεται τα πρόσωπα αυτά να  αδυνατούν να καταβάλουν το φόρο από την περιουσία του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της δικής τους διοίκησης, ελλείψει πόρων του τελευταίου, ο φόρος αναζητείται από την προσωπική τους περιουσία. Αυτό γίνεται δηλαδή ακόμα και αν αυτοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για πληρωμή του μη αποδοθέντος πριν από τη θητεία τους φόρου. Η πληρωμή, δηλαδή, επιδιώκεται, με αναγκαστικά μέτρα παρά την αντικειμενική τους αδυναμία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι άδικο και μάλιστα παράλογο.

Η στρέβλωση που προκαλείται ως προς την αλληλέγγυα προσωπική ευθύνη των φυσικών προσώπων – διοικούντων νομικά πρόσωπα από τις προαναφερθείσες διατάξεις του παλαιού, αλλά και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι εμφανής. Πρέπει επομένως να υπάρξει νέα ρύθμιση, που θα τροποποιεί τα άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013 και θα κατανέμει την προσωπική ευθύνη ανάλογα με τη θητεία του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

  • Πρόκειται να τροποποιήσει τα άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013 ως προς την αλληλέγγυα προσωπική ευθύνη των φυσικών προσώπων – διοικούντων νομικά πρόσωπα, ώστε η προσωπική ευθύνη να κατανέμεται ανάλογα με τη θητεία και τις τυχόν πράξεις και παραλείψεις του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

 

 Δελτίο Τύπου: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους 

Την αδικαιολόγητη επιβάρυνση που προκαλείται σε βάρος ορισμένων διοικούντων νομικών προσώπων, από τις διατάξεις του παλαιού, αλλά και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013) που εφαρμόζονται και στα χρέη από ΦΠΑ, με την επέκταση της προσωπικής, αλληλέγγυας ευθύνης προσώπου διοικητών νομικών προσώπων πέραν αυτού που διοικούσε το νομικό πρόσωπο κατά το χρόνο της παρακράτησης και σε εκείνους που διοικούν το νομικό πρόσωπο μετά, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό  Οικονομικών.

 Ο υπογράφων Βουλευτής  αναφέρει ότι είναι άδικο και παράλογο πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τη διοίκηση του φορέα κατά το χρόνο της παρακράτησης του φόρου (ή της έκδοσης των παραστατικών που επιβαρύνονται με ΦΠΑ) να ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για φόρο που έπρεπε να αποδοθεί ήδη πριν τη θητεία τους. Ρωτά τον Υπουργό αν πρόκειται να τροποποιηθούν οι επίμαχες διατάξεις, ώστε η προσωπική ευθύνη να κατανέμεται ανάλογα με τη θητεία και τις τυχόν πράξεις και παραλείψεις του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο.