• +30 210-8833925
 • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Όλα τα άρθρα

Ερώτηση: Έκρυθμη η κατάσταση στο Γηροκομείο Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση

προς τον Υπουργό Εσωτερικών,

κύριο Αλέξανδρο Χαρίτση

 

Θέμα: Έκρυθμη η κατάσταση στο Γηροκομείο Αθηνών

                                                                                                                                 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018  

 Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟN- ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟN)»  ιδρύθηκε το 1864, με κοινωφελή σκοπό και φιλοξενεί σήμερα περίπου 107 ηλικιωμένους.

 Το Διοικητικό του Συμβούλιο του Γηροκομείου Αθηνών είναι άμισθο και διέπεται από το Ν. 1111/1972, τις περί σωματείων διατάξεις του ΑΚ και το καταστατικό του. Αν και το Γηροκομείο Αθηνών έχει ως αποστολή του να διασφαλίζει στους τροφίμους του μια αξιοπρεπή διαβίωση, φαίνεται να έχει απομακρυνθεί πολύ από αυτή του την αποστολή.

 Οι εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών είναι εντελώς εγκαταλελειμμένες. Από τα 11 περίπτερα φιλοξενίας - εκμετάλλευσης τροφίμων που υπάρχουν στο χώρο του Γηροκομείου, λειτουργούν μόνο τα 3. Επιπλέον, υπάρχει αδυναμία επαρκούς σίτισης των ηλικιωμένων, έλλειψη φαρμάκων και πολλά ζητήματα υγιεινής. Αν και το Γηροκομείο απασχολεί 87 εργαζομένους, έχει αδικαιολόγητη  έλλειψη νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, με συνέπεια την έκθεση των ηλικιωμένων σε κινδύνους υγείας και ασφάλειας.  Ασαφής είναι και η εικόνα για τον ακριβή αριθμό των τροφίμων και τα μηνιαία συμφωνηθέντα τροφεία.

 Όπως είναι γνωστό, το Γηροκομείο Αθηνών διαχειρίζεται κληροδοτήματα.  Κατέχει περίπου 750 ακίνητα σε όλη τη Χώρα. Ωστόσο, τα ακίνητα αυτά δεν φαίνεται να έχουν απογραφεί και καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο. Επίσης, παραμένει άγνωστη η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν αυτά τα ακίνητα είναι μισθωμένα και με τι μίσθωμα. Ούτε και για το αν αυτά τα ακίνητα έχουν γίνει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης ή αν υπόκεινται στην προβλεπόμενη από το νόμο φορολόγηση. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα ούτε για την ακριβή μισθοδοσία και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Γηροκομείου, αλλά ούτε και για τις συνολικές οφειλές του προς εργαζομένους, φορείς, το Δημόσιο και τρίτους.

 Πάντως, το Γηροκομείο Αθηνών φαίνεται ότι:

α) δεν εκπληρώνει με συνέπεια τις φορολογικές του υποχρεώσεις και λοιπές οικονομικές της υποχρεώσεις, αφού φέρεται να οφείλει:

 • περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΟΥ,
 • περισσότερα από 16 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ και 2 εκατομμύρια στις ΔΕΚΟ,
 • περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε πιστωτές,
 • περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ στους εργαζομένους του.

β) δεν έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, ούτε τις υποχρεωτικές δηλώσεις Ε2 και Ε9 και δεν έχει υπαχθεί στο κτηματολόγιο.

γ) αν και του ανήκουν πάνω από 120 κληροδοτήματα, δεν τηρεί ειδική αναλυτική λογιστική διαχείριση για αυτά, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Άγνωστες είναι και οι εισπράξεις από τροφεία και μισθώματα, τα οποία είναι κατασχεμένα από εργαζόμενους και πιστωτές.

Όπως είναι φανερό, η προβλεπόμενη από το άρθρο 94 παρ. 3Β περ. 11 του Ν. 3852/2018 αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού περί εποπτείας των φιλανθρωπικών σωματείων αδρανεί. Το ίδιο και η εποπτεία των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο υπάγονται οι ΟΤΑ. Η Πολιτεία δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί για ένα τόσο σημαντικό εθνικό φιλανθρωπικό σωματείο.

 Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Πότε έχει πραγματοποιηθεί ο τελευταίος έλεγχος στο Γηροκομείο Αθηνών, ως προς:
 • τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των τροφίμων,
 • την επάρκεια σίτισης και φαρμάκων,
 • τον αριθμό των τροφίμων και τα τροφεία που καταβάλουν,
 • τους εργαζομένους, τον ακριβή μισθό τους και την συνέπειά τους ως προς τις υποχρεώσεις τους,
 • τον αριθμό και την αξία των κληροδοτημάτων και
 • τον αριθμό, την κατάσταση και την εκμετάλλευση των ακινήτων που ανήκουν στην περιουσία του;
 • Πρόκειται να διαταχθεί άμεσα έλεγχος για όλα τα ανωτέρω, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση του Σωματείου και να επικαιροποιηθούν όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα;
 • Ποια σχετικά με όλα τα ανωτέρω πρόσφορα διορθωτικά μέτρα πρόκειται να ληφθούν;

 

 Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Έκρυθμη η κατάσταση στο Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018

 

Έκρυθμη η κατάσταση στο Γηροκομείο Αθηνών

                                                                    

Την έκρυθμη κατάσταση του Γηροκομείου Αθηνών και την παράβαση της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών να εποπτεύει τους ΟΤΑ και τα φιλανθρωπικά σωματεία επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

 

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρεται στις εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων, στην έλλειψη φαρμάκων και επαρκούς σίτισης, στα προβλήματα υγιεινής, στην αδικαιολόγητη έλλειψη νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και στην ασαφή εικόνα που υπάρχει για τον ακριβή αριθμό των τροφίμων, την περιουσία του σωματείου και τις ανεκπλήρωτες οικονομικές του υποχρεώσεις. Ρωτά τον Υπουργό Εσωτερικών πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος ως προς όλα τα ανωτέρω στο Γηροκομείο Αθηνών, αν πρόκειται να διαταχθεί άμεσα νέος και ποια σχετικά διορθωτικά μέτρα θα ληφθούν.

 

 

 Ερώτηση: Διασφάλιση ελάχιστης αμοιβής ασκουμένων δικηγόρων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Καβάλας- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Βουλευτής Α’ Αθηνών- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κύριο Μιχαήλ Καλογήρου

 

Θέμα: Διασφάλιση ελάχιστης αμοιβής ασκουμένων δικηγόρων

                                                                                      

                                                                                  Αθήνα,  20 Δεκεμβρίου  2018  

 Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της δικηγορικής άσκησης διέρχεται πολύ μεγάλη κρίση. Ο ασκούμενος δικηγόρος, αν και εργάζεται σκληρά και προσφέρει σημαντικά με την εργασία του, που είναι πολλές φορές πέρα από τα καθήκοντά του, έρχεται αντιμέτωπος με δεκάδες προβλήματα. Οι οικονομικές απολαβές του είναι πενιχρές έως ανύπαρκτες. Και όμως για πολλούς ασκουμένους αυτό αποτελεί όχι απλώς ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και επιβίωσης.  Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013): «Η αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου …». Η διάταξη αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί, με τη ψήφιση του προβλεπόμενου σχετικού νόμου.

 Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα σε νέους επιστήμονες, όπως οι δικηγόροι, διασφαλίζοντας την ελάχιστη αμοιβή τους. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ του 2006 αυτή είχε προταθεί να οριστεί στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, ωστόσο συχνά η απόφαση αυτή δεν τηρείται, χωρίς καμία συνέπεια μέχρι σήμερα. Είναι σκόπιμο ο νομοθέτης να προβεί σε σχετική ρύθμιση.

Στην ίδια διάταξη νόμου θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θα καλύπτεται υποχρεωτικώς από όποιον απασχολεί ασκούμενο δικηγόρο και η ασφαλιστική του υποχρέωση στον τομέα υγείας, καθόσον με το ποσό των 600 ευρώ μόλις και μετά βίας θα δύναται ο ασκούμενος δικηγόρος να καλύψει τις απολύτως βασικές του ανάγκες.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 • Πρόκειται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία;

 

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας ΝΔ

Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών ΝΔ