• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκο Φίλη

ΘΕΜΑ: «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε ο Ν.4310/2014, όπως και προγενέστεροι αυτού, προβλέπει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ, πρώην ΕΣΕΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4310/2014 το ΕΣΕΤΑΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Το ΕΣΕΤΑΚ ανέκαθεν αποτελείτο από αναγνωρισμένους επιστήμονες, διεθνούς κύρους και όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις το χρησιμοποιούσαν ως συμβουλευτικό όργανο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον απαιτούμενο σεβασμό στο θεσμικό του ρόλο.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση σας, αλλά και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Έρευνας, φαίνεται ότι αγνοούν επιδεικτικά το ρόλο του ΕΣΕΤΑΚ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.4310/2014 το ΕΣΕΤΑΚ θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί με δύο εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό και παραγωγικό ιστό της χώρας και με δύο εκλεγμένους εκπροσώπους από τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας. Αντ’ αυτού, διαπιστώνεται μια απόπειρα υποβάθμισης του ρόλου ενός ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας στα θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Διαβουλευτήκατε με το ΕΣΕΤΑΚ τις νομοθετικές αλλαγές που προωθείτε, καθώς και άλλα θέματα για τη στρατηγική της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας;
- Έχετε ζητήσει από το ΕΣΕΤΑΚ τις προτάσεις για τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων για τις επιλογές Δ/ντων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων;
- Έχετε κατά τη διάρκεια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεργαστεί με το ΕΣΕΤΑΚ, όπως προβλέπεται από το Ν.4310/2014; Και αν όχι, γιατί;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ                     
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΔ

ΜΑΡΙΑ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΔ