• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Δέσμευση λογαριασμών του Δήμου Δελφών από την ΕΥΔΑΠ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση  προς τον Υπουργό Εσωτερικών

κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη

 

Θέμα: Δέσμευση λογαριασμών του Δήμου Δελφών από την ΕΥΔΑΠ

                                                                                       Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

 

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. δέσμευσε αιφνιδιαστικά την Δευτέρα 12/03/2018 όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Δελφών λόγω χρεών, όπως ισχυρίζεται, του Δήμου προς την εταιρία.

Τα χρέη αυτά, κατά την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε., ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ και προέρχονται από την παροχή αδιύλιστου ύδατος στο Δήμο Δελφών. Περίπου δυο εκατομμύρια ευρώ φέρονται να οφείλονται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 και ένα εκατομμύριο ευρώ έκτοτε και μέχρι το Μάρτιο του 2017. Να σημειωθεί ότι από το 1985 που κατασκευάστηκε το διυλιστήριο και η ΕΥΔΑΠ προμήθευε με χρέωση νερό στην Φωκίδα ο «Σύνδεσμος Ύδρευσης» είχε εξ αρχής αρνηθεί να πληρώσει την παροχή νερού, με βασικό επιχείρημα ότι προέρχεται αδιύλιστο από τους ποταμούς και τις πηγές της περιοχής μας και ότι οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και οι περιορισμοί, που αφορούν στην προστασία τους και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, έχουν περιορίσει σημαντικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού.

Παρόλα αυτά και ενώ εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις για τις σχετικές αγωγές της εταιρίας, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έσπευσε να «στραγγαλίσει» οικονομικά τον Δήμο Δελφών και τους 30.000 δημότες του πριν ακόμη αποφασίσουν τα δικαστήρια. Άφησε, δηλαδή, το Δήμο χωρίς κανένα απόθεμα για να πληρωθεί οποιαδήποτε υπηρεσία και ανίκανο να λειτουργήσει. Και αυτό ενώ η Φωκίδα αποτελεί τον κύριο τροφοδότη νερού της ίδιας εταιρείας.

Ανεξάρτητα από την αναμενόμενη δικαστική κρίση για την οφειλή αυτού του υπέρογκου ποσού από τον Δήμο Δελφών στην Ε.Υ.Δ.Α.Π., η αναδρομική καταβολή του ποσού είναι υπερβολική καθώς θίγει την εμπιστοσύνη προς τη Διοίκηση, η οποία πρέπει να διασφαλίζεται και μεταξύ των φορέων της Διοίκησης και όχι μόνο μεταξύ διοικουμένων και Διοίκησης. Όπως και να έχει, η καταβολή του ποσού θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε συνεννόηση με τον Δήμο Δελφών, ώστε να μην επέλθουν δυσμενείς συνέπειες για την λειτουργία και βιωσιμότητα του Δήμου. 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

- Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του Δήμου Δελφών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε., για να μπορέσει ο Δήμος να επανέλθει στην εύρυθμη λειτουργία του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του Δήμου Δελφών από την ΕΥΔΑΠ

                                                                              Αθήνα, 19  Μαρτίου 2018

 

Να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του Δήμου Δελφών από την ΕΥΔΑΠ

 

                                                                                                                                                          

Τον οικονομικό στραγγαλισμό» του Δήμου Δελφών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε., με την αιφνιδιαστική δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών, λόγω των φερόμενων χρεών του Δήμου προς την εταιρία, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει ότι η απαίτηση αναδρομικής καταβολής ενός τόσο μεγάλου ποσού είναι καταχρηστική και ότι, πάντως, σε κάθε περίπτωση η καταβολή πρέπει να γίνει τμηματικά, σε συνεννόηση με τον Δήμο Δελφών, ώστε να μη θιγεί η λειτουργία και βιωσιμότητα του. Ρωτά τον Υπουργό Εσωτερικών τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο προκειμένου να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του Δήμου Δελφών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., για να μπορέσει ο Δήμος να επανέλθει στην εύρυθμη λειτουργία του.

 

 

 Eρώτηση: Απαγόρευση διενέργειας αλιείας με βιντζότρατες

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς

τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κύριο Ευάγγελο Αποστόλου

 

Θέμα: Απαγόρευση διενέργειας αλιείας με βιντζότρατες

                                                                                    Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

 

Η αλιεία με βιντζότρατες, που έχει απαγορευτεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, είναι καταστροφική για το περιβάλλον, καθώς τα συγκεκριμένα αλιευτικά σκάφη επιφέρουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, που αντιτίθενται στις αρχές της βιώσιμης αλιείας και τη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων.

Η αλιεία με βιντζότρατες, που επιτράπηκε με την απόφαση με αριθμό 7317/142567 της 18-12-2015 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίου Βαγγέλη Αποστόλου σε 185 σκάφη στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχέδιο Αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς», βλάπτει τη θαλάσσια ζωή, αλλά και τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, «η ένταξη του αλιευτικού στόλου της βιντζότρατας σε ένα σχέδιο αλιείας για ερευνητικούς σκοπούς έχει ως στόχο να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της αλιείας του παραδοσιακού εργαλείου καθώς και οι επιπτώσεις του στα αποθέματα».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις των αλιέων της παράκτιας αλιείας, όπως αυτή του Σωματείου Ψαράδων Νεάπολης Λακωνίας, που κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της.

 Η δοκιμαστική αλιεία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, επρόκειτο να έχει  διάρκεια από 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και 25 Φεβρουαρίου 2016. Ωστόσο, η  αλιεία με βιντζότρατες δεν έχει μέχρι σήμερα γενικά απαγορευτεί. Προβλέφθηκε μόνο μια δίμηνη απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού με την ΥΑ 268/11467 της 31-1-2017 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προσωρινή και γεωγραφικά περιορισμένη αυτή απαγόρευση, ωστόσο, δεν αρκεί για να άρει τις καταστροφικές για τον βυθό συνέπειες της αλιείας με βιντζότρατες.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποια είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα «Σχέδιο Αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς»;
  • Πρόκειται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβεί σε γενική και μόνιμη απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατες; Και, αν ναι,  πότε;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ