• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Συμμόρφωση της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης  για την ονομασία της ΠΓΔΜ

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συμμόρφωση της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης  για την ονομασία της ΠΓΔΜ

Τη μη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΕΟΧ) και άλλων διεθνών αθλητικών οργανώσεων στην Ενδιάμεση Συμφωνία για την διεθνή ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εξωτερικών και τους ρωτά σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί σχετικά και τι θα πράξουν για να κριθεί παράνομο το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος επειδή η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ Γυναικών Κ17 αποχώρησε από αγώνα αντιδρώντας στην παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.Ερώτηση: Εκλογικό σύστημα διεξαγωγής εκλογών ΕΠΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Αριστείδη Μπαλτά
(Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή)

Θέμα: Εκλογικό σύστημα διεξαγωγής εκλογών ΕΠΟ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3262/2004 με τίτλο «Θέματα Αθλητισμού», που τροποποιεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός- Επαγγελματικός Αθλητισμός κλ.π.» διαδικασία των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες: «σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη των σωματείων … Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση … διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες με ποσοστιαία αναλογία ανά δέκα σωματεία ένας αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του…».

Στο άρθρο 30 παρ. 3 του ίδιου νόμου, εξάλλου, ορίστηκε η εξάμηνη προθεσμία εναρμόνισης του καταστατικού των αθλητικών ομοσπονδιών, επαγγελματικών συνδέσμων, αθλητικών σωματείων και αθλητικών ενώσεων με τις διατάξεις του Ν. 3262/2004, με ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 3262/2004, την 1.1.2005.

Στην συνέχεια, το άρθρο 29 παρ.12 του Ν. 3479/2006 με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις» έδωσε την ευχέρεια στην ΕΠΟ να διαφοροποιηθεί και να επιλέξει όποιο εκλογικό σύστημα επιθυμούσε, καθώς προέβλεπε πως: «ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των μελών της ρυθμίζονται αυτόνομα από την ΕΠΟ και τα όργανά της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, καθώς κι αυτούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ακόμη κι αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις στον Ν. 2725/1999 όπως ισχύει και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία».

Αυτή η εξαίρεση έπαψε, ωστόσο, να ισχύει με τον πρόσφατο Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 15 του εν λόγω νόμου καταργήθηκε το άρθρο 29 παρ. 12 πρώτο εδάφιο του Ν. 3479/2006, ενώ επισημάνθηκε πως θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΠΟ, που ουδέποτε εναρμόνισε το καταστατικό της προς τις επιταγές του Ν. 3262/2004 για την παρουσία και ψήφο εκλεκτόρων στις Γενικές της Συνελεύσεις, κινείται προς την διενέργεια των εκλογών της της 26-10-2016 με παράνομο εκλογικό σύστημα, αγνοώντας την κείμενη νομοθεσία. Η παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για να συμμορφωθεί η ΕΠΟ με τους ισχύοντες νόμους είναι απαραίτητη.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι σήμερα ώστε η ΕΠΟ να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 και να σεβαστεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με το εκλογικό της σύστημα;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου οι επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ να διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της διαδικασίας των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 24 Ν. 2725/1999);

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΔελτίο Τύπου: Με παράνομο εκλογικό σύστημα κινείται προς την διενέργεια εκλογών η ΕΠΟ

Με παράνομο εκλογικό σύστημα κινείται προς την διενέργεια εκλογών η ΕΠΟ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Τη μη εναρμόνιση του καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τις επιταγές του Ν. 3262/2004, που τροποποιεί την προβλεπόμενη στο Ν. 2725/1999 διαδικασία των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες και την προοπτική διενέργειας των εκλογών της ΕΠΟ με παράνομο εκλογικό σύστημα, επισημαίνει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού αναφέρει ότι η ΕΠΟ σύμφωνα και με το Ν. 4326/2015 της Κυβέρνησης οφείλει να ρυθμίζει τα θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με βάση το καταστατικό της, το οποίο όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την κείμενη νομοθεσία, ρωτά τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού:

• Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο μέχρι σήμερα ώστε η ΕΠΟ να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 και να σεβαστεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με το εκλογικό της σύστημα;
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου οι επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ να διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της διαδικασίας των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες που προβλέπει ο νόμος;