• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Δικηγορική άσκηση στην Ελλάδα πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού – Επιτροπή Αξιολόγησης  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κύριο Νικόλαο Παρασκευόπουλο

 

Θέμα: Δικηγορική άσκηση στην Ελλάδα πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού – Επιτροπή Αξιολόγησης

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού μπορούν να πραγματοποιούν δικηγορική άσκηση στην Ελλάδα εφόσον είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής των πανεπιστημίων των εν λόγω κρατών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1Α του Κώδικα Δικηγόρων, η εγγραφή των εν λόγω πτυχιούχων στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης και αξιολόγησης αυτής από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η λειτουργία της Επιτροπής αυτής διέπεται από την Υπουργική Απόφαση 80423/ΦΕΚ Β΄ 2923/30.10.2014, «Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων», που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παρ. 1Α του Κώδικα Δικηγόρων.

Δυστυχώς, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει το ένα έτος, να αποφανθεί για ένα μεγάλο αριθμό αιτήσεων υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων με νομικές σπουδές στην Κύπρο. Η καθυστέρηση αυτή φαίνεται ότι είναι αδικαιολόγητη και έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση 80423/2014, δεδομένου ότι στο άρθρο 2 παρ. 3 αυτής ορίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές ετησίως, κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, και στο άρθρο 3 παρ. 2 αυτής προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί για την εκάστοτε αίτηση εντός δύο μηνών από τη συνεδρίασή της.

Σε σχέση με την ουσία του ζητήματος, σημειώνεται ότι οι εν λόγω υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι, πτυχιούχοι νομικής των πανεπιστημίων της Κύπρου, έχουν επιτύχει την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Περαιτέρω, αυτοί δύνανται να εγγραφούν στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου.

Η ιδιότυπη αυτή «ομηρία» των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων με νομικές σπουδές στην Κύπρο πρέπει να τερματισθεί και η Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να αποφανθεί αμέσως σε σχέση με τις εκκρεμείς αιτήσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να εξετασθεί εάν οι σχετικές καθυστερήσεις οφείλονται σε ατέλειες των ρυθμίσεων της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης 80423/2014 και συνεπώς, του κατά πόσο αυτή χρήζει άμεσης αναθεώρησης.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

1)    Πρόκειται η Επιτροπή Αξιολόγησης να αποφανθεί αμέσως για τις εκκρεμείς αιτήσεις των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων με νομικές σπουδές στην Κύπρο;

2)    Χρήζει αναθεώρησης η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση 80423/2014 που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων;Eιδικότερα, πρέπει αυτή να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά ενδεχόμενες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης; Επίσης, χρειάζεται να αναθεωρηθεί το σύνολο της διαδικασίας, ώστε να απλοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες περιπτώσεων η εγγραφή στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων των πτυχιούχων με νομικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

 

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΕρώτηση: Aπόπειρα παρέμβασης στο έργο της δικαιοσύνης από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κύριο Νικόλαο Παρασκευόπουλο

 

Θέμα: Aπόπειρα παρέμβασης στο έργο της δικαιοσύνης από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

 

Με πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Παιδείας κύριος Νίκος Φίλης έλαβε θέση με πρωτοφανή τρόπο σχετικά με εκκρεμείς πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, στις 2 Νοεμβρίου 2015, κατά την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με άλλες διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές για το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, αυτός δήλωσε ότι κατά την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οι σχετικές διώξεις πρέπει να σταματήσουν, βαπτίζοντας την παρέμβασή του ως «δημοκρατική έκκληση». Ακολούθησε μάλιστα σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας στις 3 Νοεμβρίου 2015, όπου γίνεται ρητή αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα εμπλεκόμενων σε σχετικές υποθέσεις εκπαιδευτικών και δηλώνεται ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι αντίθετη στην ποινικοποίηση συγκεκριμένων συμπεριφορών.

 

Παρά τις δήθεν διαβεβαιώσεις του κυρίου Φίλη ότι σέβεται και εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, με τις οποίες κατέληξαν τόσο οι προαναφερθείσες δηλώσεις του όσο και η προαναφερθείσα ανακοίνωση, η συμπεριφορά του αυτή συνιστά καταφανή απόπειρα παρέμβασης στο έργο και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εάν αυτός πραγματικά σεβόταν το έργο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είχε προβεί σε αυτές, δεδομένου ότι επίκειται η κρίση των σχετικών υποθέσεων, πολύ περισσότερο δεν θα «φωτογράφιζε» συγκεκριμένες υποθέσεις, μνημονεύοντας ονόματα εκπαιδευτικών. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο από κάθε είδους πολιτικές παρεμβάσεις.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

- Με ποιο τρόπο θα διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από απόπειρες πολιτικής παρέμβασης, όπως αυτή του κυρίου Φίλη, ο οποίος εξέφρασε επανειλημμένα τη θέση του ως Υπουργός Παιδείας ότι πρέπει να σταματήσουν εκκρεμείς πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εκπαιδευτικοί, κατονομάζοντας μάλιστα σε μία περίπτωση αυτούς;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

  

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

 

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ