• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Δικηγορική άσκηση στην Ελλάδα πτυχιούχων αλλοδαπής- Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κύριο Νικόλαο Παρασκευόπουλο

Θέμα: Δικηγορική άσκηση στην Ελλάδα πτυχιούχων αλλοδαπής- Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016

Mε την υπ’ αρ. 1881/11-12-2015 ερώτησή μας θέσαμε υπόψη του Υπουργού Δικαιοσύνης τα προβλήματα στη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1Α του Κώδικα Δικηγόρων. Επισημάναμε ιδίως τη μεγάλη καθυστέρηση της αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων με νομικές σπουδές στην Κύπρο, που αναβάλλει την εγγραφή τους στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων. Με την υπ’ αρ. 497/8-1-2016 απάντησή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα εξετάσει το θέμα θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο, δεδομένου ότι καταλαμβάνει υποψήφιους ασκούμενους δικηγόρους με νομικές σπουδές όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικά στην αλλοδαπή. Γι’ αυτούς τους λόγους το επαναφέρουμε με νέα ερωτήματα.

Περαιτέρω, και η Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, στην οποία παραπέμπονται για εξετάσεις από την προαναφερθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι, που κρίνεται ότι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων, παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη λειτουργία της. Έτσι, αυτή καθυστερεί για διάστημα περίπου πέντε μηνών να διενεργήσει τη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να καταστεί εφικτή η εγγραφή, κατόπιν εξετάσεων, στα μητρώα ασκούμενων υποψήφιων με νομικές σπουδές στην αλλοδαπή. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εξαγγελθείσες για τον Οκτώβριο του 2015 εξετάσεις ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι υποχρεώθηκαν να αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το ένα έτος, για να αξιολογηθεί η σχετική αίτησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης και αντιμετωπίζουν τώρα ένα νέο γολγοθά καθυστερήσεων ενώπιον της Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.

Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, καθώς υποβάλλει σε ένα ιδιότυπο «βασανιστήριο» ένα μεγάλο αριθμό υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων, που δεν έχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, βιώνοντας καθημερινά μεγάλη αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι. Όπως καταγγέλλεται μάλιστα, μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Υπουργείου Δικαιοσύνης λαμβάνει χώρα μία διαρκής μετάθεση ευθυνών, αφού ο ένας παραπέμπει στον άλλο χωρίς να δίνεται κάποια λύση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι συνεπώς επιβεβλημένη.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Ποιο ήταν το ακριβές αντικείμενο της πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν; Πόσες εκκρεμείς αιτήσεις των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων εξετάστηκαν; Πόσες εκκρεμείς αιτήσεις έγιναν δεκτές και πόσοι υποψήφιοι παραπέμπονται στην Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας; Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν ακόμηκαι πότε αυτές κατατέθηκαν;
  2. Πρόκειται η Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας να διενεργήσει αμέσως τη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 του Κώδικα Δικηγόρων για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ασκούμενους δικηγόρους; Πως δικαιολογούνται οι σχετικές καθυστερήσεις;
  3. Τι πρόκειται να ισχύσει για την αναδρομικότητα της άσκησης των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων σε σχέση με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΕρώτηση:Ποια τα αποτελέσματα της πειθαρχικής διαδικασίας για το έτος 2015 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Υπ’ όψιν του Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη

Θέμα: «Ποια τα αποτελέσματα της πειθαρχικής διαδικασίας για το έτος 2015 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ;»

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016

Η ενίσχυση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής κατά την τριετία 2012-2014. Εκκινώντας από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την ενεργοποίηση των πειθαρχικών συμβουλίων, η πειθαρχική διαδικασία επιταχύνθηκε σημαντικά και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, το 2014, μέσα από την προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία, απομακρύνθηκαν 695 δημόσιοι υπάλληλοι εξαιτίας ποινικής καταδίκης, απόταξης, οριστικής παύσης και εντοπισμού πλαστών δικαιολογητικών. Τα τρία προηγούμενα έτη είχαν απομακρυνθεί για τους ίδιους λόγους, συνολικά 428 υπάλληλοι (77 το 2011, 133 το 2012 και 218 το 2013), σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως παρουσιάζονται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) της 18ης Ιανουαρίου 2015.

Περαιτέρω με τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου εγκυρότητας όλων των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών πρόσληψης των δημοσίων υπαλλήλων, τη στενή συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το συντονισμό και την πλήρη εποπτεία από το ΥΔΜΗΔ, εδραιώθηκε η αντίληψη στο σώμα των δημοσίων υπαλλήλων ότι η εποχή της ατιμωρησίας παρήλθε ανεπιστρεπτί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΔΜΗΔ, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, παρουσίαζε σε τετράμηνη βάση την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, ενισχύοντας έτσι τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση.

Δυστυχώς, όμως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ εδώ και έναν χρόνο με τις θεσμικές παρεμβάσεις της, αφενός θίγει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών, για παράδειγμα με την ένταξη συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια, αφετέρου ευνοεί την ατιμωρησία περιορίζοντας τους λόγους οριστικής παύσης των υπαλλήλων, αδρανοποιώντας εν τοις πράγμασι το θεσμό της αυτοδίκαιης αργίας και καταργώντας τον έλεγχο εγκυρότητας των πιστοποιητικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για το έτος 2015, ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία που αποτυπώνουν την απομάκρυνση υπαλλήλων από το δημόσιο, μέσα από την προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία, εξαιτίας ποινικής καταδίκης, απόταξης, οριστικής παύσης και εντοπισμού πλαστών δικαιολογητικών;

2. Με ποιο τρόπο παρακολουθείτε την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

α/α Ονοματεπώνυμο Εκλογική Περιφέρεια

1 Νίκη Κ. Κεραμέως Επικρατείας
2 Σάββας Αναστασιάδης Β’ Θεσσαλονίκης
3 Ιωάννης Ανδριανός Αργολίδος
4 Φωτεινή Αραμπατζή Σερρών
5 Ελευθέριος Αυγενάκης Ηρακλείου
6 Γεώργιος Βαγιωνάς Χαλκιδικής
7 Κωνσταντίνος Βλάσης Αρκαδίας
8 Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης Αττικής
9 Σοφία Βούλτεψη Α’ Θεσσαλονίκης
10 Γεώργιος Γεωργαντάς Κιλκίς
11 Γεράσιμος Γιακουμάτος Β’ Αθηνών
12 Στέργιος Γιαννάκης Πρεβέζης
13 Βασίλειος Γιόγιακας Θεσπρωτίας
14 Χρίστος Δήμας Κορινθίας
15 Σταύρος Καλαφάτης Α’ Θεσσαλονίκης
16 Άννα Καραμανλή Β’ Αθηνών
17 Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής Σερρών
18 Κωνσταντίνος Κατσαφάδος Πειραιώς
19 Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου Εύβοιας
20 Χρήστος Κέλλας Λαρίσης
21 Ιωάννης Κεφαλογιάννης Ρεθύμνης
22 Εμμανουήλ (Μάνος) Κόνσολας Δωδεκανήσου
23 Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη Α’ Αθηνών
24 Ευάγγελος Μπασιάκος Βοιωτίας
25 Χρήστος Μπουκώρος Μαγνησίας
26 Βασίλειος Οικονόμου Επικρατείας
27 Αικατερίνη Παπακώστα- Σιδηροπούλου Β’ Αθηνών
28 Κωνσταντίνος Σκρέκας Τρικάλων
29 Χρήστος Σταϊκούρας Φθιώτιδας
30 Θεόδωρος Φορτσάκης Επικρατείας
31 Μάξιμος Χαρακόπουλος ΛαρίσηςΕρώτηση: Το ποτήρι ξεχείλισε
Προς τους:
- Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
- Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
- Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Αθήνα, 19-01-2016
 
ΘΕΜΑ: Το ποτήρι ξεχείλισε 
 
Η αλαζονεία στην άσκηση εξουσίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο: το ποτήρι ξεχείλισε. Η κυβέρνηση προκαλεί με τους διορισμούς ημετέρων σε κρατικές θέσεις και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά διορισμών συγγενών και φίλων μελών της κυβέρνησης σε θέσεις μετακλητών και σε θέσεις ευθύνης.   
 
Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε έμπρακτα υλοποιήσει την προσπάθεια για αξιοκρατία και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, με το άρθρο έκτο του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α’ 180/20-09-2012) είχε θεσμοθετήσει περιορισμούς αναφορικά με τον τρόπο στελέχωσης των οργανικών μονάδων των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών) και είχε θεσπίσει την απαγόρευση πρόσληψης συζύγων και συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών) που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να προσλαμβάνουν μετακλητούς υπαλλήλους, ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες στα πολιτικά τους γραφεία.
 
Η σημερινή κυβέρνηση με τις πολιτικές της και την «περήφανη διαπραγμάτευσή» της οδηγεί σε κλείσιμο εκατοντάδες επιχειρήσεις, αναγκάζει να μεταφερθούν εκτός χώρας πολλές άλλες επιχειρήσεις, εναντιώνεται στην ανάπτυξη και χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή, σκανδαλίζει με την προσπάθεια κατάληψης του κράτους και το διορισμό συγγενών και φίλων της εξουσίας, «συντρόφων», σε κρατικές θέσεις.  
 
Η πρόσφατη ανακοίνωση, δε, του γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιάσωνα Σχοινά-Παπαδόπουλου μετά την αποκάλυψη ότι η μητέρα του, ο αδερφός του και η φίλη του έχουν διοριστεί ως μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι με μισθούς διευθυντών υπουργείων αναδεικνύει μόνο ανηθικότητα, κυνισμό και ιδεοληψία. Παράλληλα, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, τους χιλιάδες χαμηλόμισθους και ιδίως τους χιλιάδες νέους επιστήμονες της χώρας που είναι άνεργοι. 
 
Γίνεται τώρα σαφής ο λόγος για τον οποίο από την άνοιξη του 2015 σταμάτησε η ανάρτηση του τεύχους Γ’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ακόμη και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, αφού στο εν λόγω τεύχος δημοσιεύονται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις διορισμών σε κρατικές θέσεις. Καθίσταται τώρα πιο δύσκολη η αναζήτηση των πράξεων αυτών.  
 
Οι πράξεις αυτές αποτελούν την έμπρακτη υλοποίηση της άποψης μελών της κυβέρνησης ότι «η αριστεία είναι ρετσινιά». Γίνεται κατανοητό γιατί η σημερινή κυβέρνηση αποκήρυξε την αριστεία.  Δυστυχώς, οι πράξεις αυτές αναδεικνύουν μια πρακτική που προσωποποιεί την κοινωνική, πολιτισμική, πνευματική και ηθική κατρακύλα της κυβέρνησης.
 
Εμείς, πιστεύουμε στην αριστεία και την αξιοκρατία, στηρίζουμε τη διαφάνεια και την αξιολόγηση και ζητούμε την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω,
 
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
Πόσες είναι οι θέσεις των μετακλητών στην κυβέρνηση; Πόσα άτομα υπηρετούν σε θέσεις μετακλητών; Ποια η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων; 
 
Υπάρχει ζήτημα νομιμότητας των πράξεων διορισμού συγγενών έως και β’ βαθμού μελών της κυβέρνησης σε κρατικές θέσεις, δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012;
 
 
 
Το λεγόμενο «ηθικό πλεονέκτημα» της αριστεράς επιβάλλει την κατάλυση των αρχών της αριστείας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και το «βόλεμα» ημετέρων; 
 
4. Ποια η αντίληψη της κυβέρνησης για την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου;   
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Λευτέρης Αυγενάκης
Βουλευτής Ηρακλείου – αν. Γραμματέας Ν.Δ.
 
Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις
Βουλευτής Β΄ Αθήνας – Αν/δρος Ν.Δ.
 
3. Καράογλου Θεόδωρος, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
4. Γιαννάκης Στέργιος, Βουλευτής Πρέβεζας
5. Ασημακοπούλου Άννα – Μισέλ, Βουλευτής Β΄ Αθήνας
6. Γεωργαντάς Γεώργιος, Βουλευτής Κιλκίς
7. Κασαπίδης Γεώργιος, Βουλευτής Κοζάνης
8. Αντωνίου Μαρία, Βουλευτής Καστοριάς
9. Μπουκώρος Χρήστος, Βουλευτής Μαγνησίας
10. Γιόγιακας Βασίλης, Βουλευτής Θεσπρωτίας
11. Καραμανλή Άννα, Βουλευτής Β' Αθηνών
12. Βλάσσης Κωνσταντίνος, Βουλευτής Αρκαδίας
13. Σταϊκούρας Χρήστος, Βουλευτής Φθιώτιδας
14. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Βουλευτής Καβάλας
15. Μηταράκης Νότης, Βουλευτής Χίου
16. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης, Βουλευτής Β΄ Αθήνας
17. Κόνσολας Μάνος, Βουλευτής Δωδεκανήσου
18. Κατσανιώτης Ανδρέας, Βουλευτής Αχαΐας
19. Κέλλας Χρήστος, Βουλευτής Λαρίσης
20. Βεσυρόπουλος Απόστολος, Βουλευτής Ημαθίας
21. Γιακουμάτος Γεράσιμος, Βουλευτής Β΄ Αθήνας
22. Δημοσχάκης Αναστάσιος, Βουλευτής Έβρου
23. Καββαδάς Αθανάσιος, Βουλευτής Λευκάδας
24. Κυριαζίδης Δημήτριος, Βουλευτής Δράμας
25. Κεδίκογλου Σίμος, Βουλευτής Εύβοιας
26. Βαγιωνάς Γεώργιος, Βουλευτής Χαλκιδικής
27. Αραμπατζή Φωτεινή, Βουλευτής Σερρών
28. Οικονόμου Βασίλειος, Βουλευτής Επικρατείας
29. Φορτσάκης Θεόδωρος, Βουλευτής Επικρατείας
30. Βούλτεψη Σοφία, Βουλευτής Β΄ Αθήνας
31. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, Βουλευτής Β΄ Πειραιά
32. Κεραμέως Νίκη, Βουλευτής Επικρατείας
33. Καραγκούνης Κώστας, Βουλευτής Αιτ/νιας"