• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Μεγάλη ταλαιπωρία πολιτών με την παράλειψη συμψηφισμού του ΕΝΦΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Μεγάλη ταλαιπωρία πολιτών με την παράλειψη συμψηφισμού του ΕΝΦΙΑ

                                                                                                                               Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2333/2016, 171/2017, 683/2017 και άλλες), κρίθηκε παράνομος ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ σε διάφορες περιοχές της Χώρας, όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη και ο Βουτζάς, με την αιτιολογία ότι δεν προσμετρήθηκαν ειδικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών. Στη συνέχεια, η Διοίκηση, ως όφειλε, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης των επίμαχων περιοχών. Οι νέες αντικειμενικές αξίες έχουν αναδρομική ισχύ κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις. Τα ποσά επιστροφής πρέπει να συμψηφιστούν με τον φετινό ΕΝΦΙΑ, καθώς, σύμφωνα με το νόμο,  δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν, παρά μόνο να συμψηφιστούν.

Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη σε αυτόματο, κεντρικό συμψηφισμό των ποσών επιστροφών με τα νέα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να προσέλθει ατομικά στην ΔΟΥ της περιοχής του, προκειμένου να κάνει αίτηση συμψηφισμού. Δεδομένης της πληθώρας των αιτήσεων, της ανεπάρκειας ανθρώπινου δυναμικού στις κατά τόπους ΔΟΥ, αλλά και της σύντομης λήξης της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να συμψηφιστούν οι οφειλές όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών εγκαίρως.

Ο συμψηφισμός αυτός είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα κατά τρόπο κεντρικό και να  εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου από τον αρμόδιο φορέα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογουμένων πολιτών.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

  • Για ποιο λόγο το Υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη στον κεντρικό συμψηφισμό των ποσών επιστροφών με τα νέα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ του 2018 για τις περιοχές στις οποίες, μετά από δικαστική απόφαση, (2333/2016, 171/2017, 683/2017 Συμβουλίου της Επικρατείας κ.α.) υπήρξε αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών;

 

  • Πρόκειται να προβεί, έστω και τώρα, στον αυτόματο συμψηφισμό των ποσών επιστροφών με τα νέα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ των ενδιαφερόμενων πολιτών, προκειμένου αυτοί να καταβάλουν εμπροθέσμως το ορθό, μετά τον διενεργηθέντα συμψηφισμό, ποσό που οφείλουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2018 (28 Σεπτεμβρίου 2018);

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔΕρώτηση: Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Βουλευτής Φθιώτιδας- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς τον Υπουργό Οικονομικών,

κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

                                                                                                                       Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ) απέκτησε το 2006 άδεια αποθήκης αποταμίευσης με αριθμό 06GR000001CWC00691, με τελωνείο παρακολούθησης το τελωνείο Οινόης (GR00832).

Τον Ιούλιο του 2016, στο πλαίσιο ετήσιου ελέγχου της αποθήκης από το τελωνείο παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρηθεί οι όροι της άδειας λειτουργίας και διέφευγαν εμπορεύματα από την τελωνειακή επιτήρηση. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε άμεσα η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, η οποία έδωσε οδηγίες διορθωτικών ενεργειών στην ΕΑΒ για την ορθή εφαρμογή των όρων της άδειας. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής έταξε στην ΕΑΒ αυστηρή προθεσμία 30 ημερών προκειμένου αυτή να διενεργήσει απογραφή για να διαπιστώσει τυχόν ελλείματα σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Μετά από διαδοχικές παρατάσεις που διήρκεσαν 5 μήνες και πολλαπλές κλήσεις των υπευθύνων σε απολογία, το Μάιο του 2017 ολοκληρώθηκε η απογραφή των αποθεμάτων. Στην απογραφή η ΕΑΒ παραδέχτηκε πως υπήρχαν ελλείματα της τάξης του 85%. Με βάση τη δήλωση αυτή, αλλά και την αξία των εμπορευμάτων, προέκυψε διαφυγή εμπορευμάτων, οι δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονταν στο ποσό των 25,5 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια, ανεστάλη η άδεια της αποθήκης, το αρμόδιο τελωνείο ξεκίνησε τις νομικά προβλεπόμενες διαδικασίες και η ΕΑΒ κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή, που, όμως, απορρίφθηκε, καθώς εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι που επέβαλαν την αναστολή της άδειας. Μέχρι σήμερα η άδεια της αποθήκης της ΕΑΒ έχει μεν ανασταλεί, αλλά δεν έχει ανακληθεί.

Τον Ιούλιο του 2017 ψηφίστηκε τροπολογία  (ισχύον άρθρο 55 του Ν. 4487/2017) προκειμένου να μην καταβληθούν από την ΕΑΒ πρόστιμα και προσαυξήσεις για αυτές τις παραβάσεις που θα υπερέβαιναν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Το άρθρο 55 του Ν. 4487/2017 προβλέπει ρύθμιση εκκαθάρισης των εμπορευμάτων μετά από αίτηση της ΕΑΒ στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρήθηκε να απαλλαγεί η ΕΑΒ για 1.259 παραβάσεις του παρελθόντος.

Αν και τον Απρίλιο 2018 η ΕΑΒ υπέβαλε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προς έλεγχο και αποδοχή υλικό τεκμηρίωσης για τακτοποίηση 448 περιπτώσεων, τον Ιούλιο του 2018 το τελωνείο ελέγχου απέρριψε τεκμηριωμένα στο σύνολό του το υλικό τεκμηρίωσης της ΕΑΒ και της έθεσε προθεσμία έως τις 30-10-18, προκειμένου αυτή να προσκομίσει εκ νέου τεκμηρίωση για το σύνολο των εκκρεμοτήτων της.  

Παρά την εξαιρετική σοβαρότητα του θέματος, σήμερα, 12 μήνες μετά τη ψήφιση της ρύθμισης, οι εκκρεμότητες παραμένουν ανοικτές στο σύνολό τους και η  ΕΑΒ αντιμετωπίζει βαρύτατα πρόστιμα, που θέτουν σε κίνδυνο όλα τα παραγωγικά προγράμματά της και συμβόλαια με πελάτες της.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα, 12μήνες μετά τη ψήφιση του άρθρου 55 του Ν. 4487/2017, που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εκκαθάρισης των εμπορευμάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η ΕΑΒ συνεχίζει να αδρανεί στην υλοποίηση των υποχρεώσεών της προς το εποπτεύον τελωνείο;
  • Υπάρχει χρονοδιάγραμμα οριστικής διευθέτησης των εκκρεμοτήτων της ΕΑΒ προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές; Αν ναι, το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι σύμφωνο με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς;
  • Πως πρόκειται να υλοποιηθούν τα μεγάλα προγράμματα της ΕΑΒ, τρέχοντα και μελλοντικά, όταν υπάρχουν τόσο σημαντικά οικονομικά θέματα σε εκκρεμότητα, που ενδέχεται να διακινδυνεύσουν την υλοποίησή τους;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

    

Χρήστος Κ. Σταϊκούρας                                                                                           Θεόδωρος  Π. Φορτσάκης

 

Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ                                                                                      Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

                                                                                       

 

 

  

 

 

 Δελτίο Τύπου:  Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις  

  Αντιμέτωπη με βαρύτατα πρόστιμα η ΕΑΒ για τελωνειακές παραβάσεις

 

                                                                                  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Τα πολύ υψηλά πρόστιμα που αντιμετωπίζει η ΕΑΒ, εξαιτίας του ότι το  85% σχεδόν των εμπορευμάτων της έλειπε από την αποθήκη κατά τη διενέργεια τελωνειακού ελέγχου, οι δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονταν στο ποσό των 25,5 εκ. ευρώ, επισημαίνουν ο Χρήστος Κων. Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ και ο Καθηγητής  Θεόδωρος Φορτσάκης,  Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό Οικονομικών για ποιο λόγο η Διοίκηση της ΕΑΒ εξακολουθεί να αδρανεί στην υλοποίηση των υποχρεώσεών της προς το εποπτεύον τελωνείο, παρά την προ 12μηνου ψήφιση του άρθρου 55 του Ν. 4487/2017, που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εκκαθάρισης των εμπορευμάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Ζητούν να μάθουν αν υπάρχει σχετικό, σύμφωνο με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, χρονοδιάγραμμα διευθέτησης των εκκρεμοτήτων της ΕΑΒ και πως πρόκειται να υλοποιηθούν τα μεγάλα προγράμματα της ΕΑΒ, όταν αυτή έχει σε εκκρεμότητα τόσο σημαντικά οικονομικά θέματα.