• +30 210-8833925
  • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους

                                                                                           Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

 Σύμφωνα με το άρθρο 115 του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), το οποίο εφαρμόζεται και στα χρέη από ΦΠΑ και καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις (μέχρι 31.12.2013), η προσωπική, αλληλέγγυα ευθύνη προσώπου διοικητών νομικών προσώπων επεκτείνεται, πέραν αυτού που διοικούσε το νομικό πρόσωπο κατά το χρόνο της παρακράτησης και σε εκείνους που διοικούν το νομικό πρόσωπο μετά. Παρόμοια είναι και η διατύπωση του άρθρου 50 του σήμερα ισχύοντος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

Όπως είναι εμφανές, η ρύθμιση αυτή επιβαρύνει αδικαιολόγητα πρόσωπα που, ενώ δεν είχαν καμία σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας κατά το χρόνο της παρακράτησης του φόρου (ή της έκδοσης των παραστατικών που επιβαρύνονται με ΦΠΑ), ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για φόρο που δεν αποδόθηκε ήδη πριν τη θητεία τους. Εξάλλου, καθώς δεν αποκλείεται τα πρόσωπα αυτά να  αδυνατούν να καταβάλουν το φόρο από την περιουσία του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της δικής τους διοίκησης, ελλείψει πόρων του τελευταίου, ο φόρος αναζητείται από την προσωπική τους περιουσία. Αυτό γίνεται δηλαδή ακόμα και αν αυτοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για πληρωμή του μη αποδοθέντος πριν από τη θητεία τους φόρου. Η πληρωμή, δηλαδή, επιδιώκεται, με αναγκαστικά μέτρα παρά την αντικειμενική τους αδυναμία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι άδικο και μάλιστα παράλογο.

Η στρέβλωση που προκαλείται ως προς την αλληλέγγυα προσωπική ευθύνη των φυσικών προσώπων – διοικούντων νομικά πρόσωπα από τις προαναφερθείσες διατάξεις του παλαιού, αλλά και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι εμφανής. Πρέπει επομένως να υπάρξει νέα ρύθμιση, που θα τροποποιεί τα άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013 και θα κατανέμει την προσωπική ευθύνη ανάλογα με τη θητεία του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

 

  • Πρόκειται να τροποποιήσει τα άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013 ως προς την αλληλέγγυα προσωπική ευθύνη των φυσικών προσώπων – διοικούντων νομικά πρόσωπα, ώστε η προσωπική ευθύνη να κατανέμεται ανάλογα με τη θητεία και τις τυχόν πράξεις και παραλείψεις του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

 

 Δελτίο Τύπου: Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων ανάλογη με τη θητεία τους 

Την αδικαιολόγητη επιβάρυνση που προκαλείται σε βάρος ορισμένων διοικούντων νομικών προσώπων, από τις διατάξεις του παλαιού, αλλά και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 115 του Ν. 2238/1994 και 50 του Ν. 4174/2013) που εφαρμόζονται και στα χρέη από ΦΠΑ, με την επέκταση της προσωπικής, αλληλέγγυας ευθύνης προσώπου διοικητών νομικών προσώπων πέραν αυτού που διοικούσε το νομικό πρόσωπο κατά το χρόνο της παρακράτησης και σε εκείνους που διοικούν το νομικό πρόσωπο μετά, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό  Οικονομικών.

 Ο υπογράφων Βουλευτής  αναφέρει ότι είναι άδικο και παράλογο πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τη διοίκηση του φορέα κατά το χρόνο της παρακράτησης του φόρου (ή της έκδοσης των παραστατικών που επιβαρύνονται με ΦΠΑ) να ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για φόρο που έπρεπε να αποδοθεί ήδη πριν τη θητεία τους. Ρωτά τον Υπουργό αν πρόκειται να τροποποιηθούν οι επίμαχες διατάξεις, ώστε η προσωπική ευθύνη να κατανέμεται ανάλογα με τη θητεία και τις τυχόν πράξεις και παραλείψεις του κάθε διοικούντος το νομικό πρόσωπο.

 

 

 

 Ερώτηση: Μονομερείς παραποιήσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΑΒ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση  προς τον Υπουργό Οικονομικών,

κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: Μονομερείς  παραποιήσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΑΒ

 

                                                                   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

 Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ) ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί την μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική βιομηχανία της Χώρας.

Τον Οκτώβριο του 2017, στο πλαίσιο συνταγματικά κατοχυρωμένων ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, το σωματείο εργαζομένων και η Διοίκηση της ΕΑΒ κατέληξαν στην τελική μορφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) 2015-2018, η οποία υπογράφηκε από τα δύο μέρη. Ακολούθως, η ΣΣΕ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου αυτή να συνυπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό, όπως προβλέπει τον Ν. 4484/2017.

Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων, το κείμενο που επεστράφη από το Υπουργείο Οικονομικών, με το πρόσχημα της έγκρισης, είχε υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, που διαφοροποιούν ουσιωδώς τα συμφωνηθέντα από το Σωματείο Εργαζομένων και την Διοίκηση της ΕΑΒ. Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, έχουν διαγραφεί συμφωνηθέντες όροι, έχουν καταργηθεί κατοχυρωμένα από προηγούμενες συμβάσεις δικαιώματα των εργαζομένων και έχει επισυναφθεί παράρτημα νέων εργασιακών όρων, για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί καμία συμφωνία από τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Αν και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ διατυμπανίζει τη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ανάγκη να αποκατασταθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε να προστατεύουν τους υπαλλήλους, φαίνεται να είναι η πρώτη που καταπατά μονομερώς τις ΣΣΕ.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει  στο ακόλουθο ερώτημα:

  • Αληθεύουν οι καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΑΒ για μονομερή παραποίηση του περιεχομένου της ΣΣΕ τους από τον αρμόδιο Υπουργό; Αν ναι, πρόκειται το Υπουργείο Οικονομικών να ανακαλέσει τις μονομερείς παρεμβάσεις του;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ